Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
25 Mart 2021İmdat TÜRKAY
4757OKUNMA

Yıllık Beyanname Veren Hangi Ücretliler AGİ’den Yararlanacak?

Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. Ücretlerinden vergi kesintisi yapılmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisi mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir.

2020 yılında vergi kesintiye tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede sadece ücret gelirlerine isabet eden gelir vergisinden mahsup edilecektir. Bu kapsamdaki ücretliler, yıllık beyannamelerine 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi”ni doldurarak ekleyeceklerdir.

2020 yılında birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilen ücret geliri elde edilmesi dolayısıyla ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde, yıl içinde işveren aracılığıyla asgari geçim indiriminden yararlanılması nedeniyle, yıllık beyannamede asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün değildir.

Ücretlerinden vergi kesintisi yapılan ve işverenler aracılığıyla yıl içinde asgari geçim indiriminden yararlanan mükelleflerin, kesintiye tabi ücret gelirlerini yıllık beyannameye dahil etmeleri halinde, beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içinde kendisine ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı mahsup edilecektir. Böylelikle, kaynakta vergileme sırasında ücretliye ödenmiş olan asgari geçim indirimi tutarlarının, yıllık beyanname üzerinden yapılan vergileme sonucunda da ücretlide kalması sağlanmış olacaktır.

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10' u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5’i, üçüncü çocuk için %10’u, diğer çocuklar için %5'i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı sonucunda hesaplanmaktadır.

Hesaplanan bu tutar ise ödenecek gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Hesaplamada AGİ Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı X AGİ Oranı) X %15 formülü kullanılmaktadır.

2020 yılında ücretlinin evli olup olmamasına, evli ise eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre alabileceği en düşük ve en yüksek asgari geçim indirimi tutarları (TL olarak) yıllık olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 yılı ücret geliri için yıllık beyanname veren ücretli, AGİ’den yararlanma hakkı varsa medeni durumu, eş ve çocuklarını dikkate alarak hesaplanan 2020 yılına ait yıllık indirim tutarını beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edecektir.

Mart/2021’de verilecek yıllık beyannamede mahsup edilecek 2020 yılı yıllık asgari geçim indirimi tutarları şöyledir;

(Asgari ücret; 2020 yılı için aylık brüt 2.943,00 TL, yıllık brüt 35.316,00 TL olarak belirlenmiştir.)
Ücretlinin Medeni DurumuAGİ Oranı (%)Matrah
(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)
Yıllık İndirim Tutarı
[(3) X %15]
Aylık İndirim Tutarı
[(4)/12]
(1)(2)(3)(4)(6)
Bekar5017.658,002.648,70220,73
Evli, eşi çalışmayan6021.189,603.178,44264,87
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu67,523.838,303.575,75297,98
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu7526.487,003.973,05331,09
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu*8530.018,604.502,79375,23
Evli, eşi çalışan5017.658,002.648,70220,73
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu57,520.306,703.046,01253,83
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu6522.955,403.443,31286,94
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu7526.487,003.973,05331,09
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu8028.252,804.237,92353,16
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu*8530.018,604.502,79375,23

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor