Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

İlyas MERİÇ
İlyas MERİÇ
2755OKUNMA

Yeni Girişimci Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla “Yeni Girişimci Desteği” programı kapsamında yeni girişimcilere teşvikler sağlamaktadır. Geri ödemesiz kısmı 30.000 TL’ye ve geri ödemeli kısmı ise 70.000 TL’ye kadar çıkan yeni girişimci desteği 4 unsurdan oluşmaktadır.

  1. İşletme kuruluş desteği: Geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 3.000 TL’dir. Bu destek, işletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması ve ilanı, fatura ve benzeri belgelerin basımı, ilgili odalara kayıt yaptırılması, işyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması ve yazar kasa alımı için yapılan masraflar ile kuruluş aşamasındaki noter masrafları ve muhasebeci ücretlerini kapsamaktadır.
  2. Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği: Üst limiti 15.000 TL olan ve geri ödemesiz olarak verilen bu destek, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için yapılan masrafları kapsar. Örneğin 1 Mart 2015 tarihinde kurmuş olduğunuz işletme için 1 Mart 2016 tarihine kadar yaptığınız bu türden giderler teşvik kapsamında karşılanabilir. Diğer taraftan alınacak makine-teçhizatın, satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında olması gerekmektedir.
  3. İşletme giderleri desteği: Üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL olan ve geri ödemesiz olarak verilen bu destekten, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde yapılan işletme giderleri için yararlanılabilir. Personel net ücretleri, iş yeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderler işletme giderleri kapsamındadır. Ancak işletme tarafından işletme sahibine, ortağa veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler destek kapsamında değildir.
  4. Sabit yatırım desteği: Yeni Girişimci Desteği programının geri ödemeli tek unsuru olan sabit yatırım desteğinin üst limiti 70.000 TL’dir. Bu destek, desteğin başlangıcı tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak makine ve teçhizat için verilmektedir. Bu desteğin geri ödemesi, desteğin başlangıç tarihinden 2 yıl sonra başlamak üzere 2 yıl içinde 8 eşit taksitte yapılır. Geri ödemenin süresinde yapılması kaydıyla destek tutarına herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmaz. Unutulmaması gereken diğer bir husus, aynı makine ve teçhizat için “hem kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği” hem de “sabit yatırım desteğinden” faydalanılamayacağıdır. Bu makine veya teçhizat için iki destekten birinin seçilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıkladığımız her bir destek unsurunda faydalanılacak tutarın hesaplanmasında destek oranları kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere bu oranlar, bölge, girişimcinin cinsiyeti ve özürlülük kriterlerine göre belirlenmektedir. Her bir destek unsurunda teşvik tutarı, yapılan harcamalar ile belirlenen bu oranlar ile çarpılarak tespit edilir. Ancak bu tutarlar her bir destek unsuru itibariyle belirlenen azami tutarı aşamayacaktır. Örneğin işletmesi 1’inci bölge kapsamındaki İstanbul’da yer alan kadın girişimcinin 2.000 TL tutarında işletme masrafının olması halinde, kendisine verilecek destek tutarı 1.400 TL (=2.000 X0,70) olacaktır. Kuruluş masrafının 5.000 TL olması halinde, 3.500 TL’nin (=5.000 X 0,70) üst limiti aşması nedeniyle kendisine 3.000 TL verilecektir.

Destek UnsuruÜst Limit
(TL)
Destek Oranı (%)
(1. ve 2. Bölge)
Destek Oranı (%)
(3. 4. 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş DesteğiGeri
ödemesiz
3.00060
(Kadın
veya özürlü
girişimci:70)
70
(Kadın veya özürlü
girişimci:80)
Kuruluş Dönemi Makine,
Teçhizat, Yazılım ve Ofis
Donanım Desteği
Geri
ödemesiz
15.000
İşletme Giderleri DesteğiGeri
ödemesiz
12.000
Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli70.000

Yeni Girişimci Desteğinden yararlanmak için yapılması gerekenler

Yeni girişimci desteğinden faydalanabilmek için girişimcinin öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılması gerekmektedir. Katılımın ücretsiz olduğu ve en az 70 saat olan bu eğitimler bizatihi KOSGEB tarafından veya KOSGEB gözetiminde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayan girişimcinin destekten faydalanacak işletmesinin, eğitim tarihinden sonra ve desteğe başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde kurulmuş olması şarttır. Diğer taraftan, eğitim almış bu girişimcinin gerek işletmedeki kurucu ortaklık payının gerekse desteğe başvuru tarihi itibariyle ortaklık payının en az % 30 olması gerekmektedir. Destekten faydalanma açısından işletmenin şahıs işletmesi veya şirket olması önem taşımamaktadır.

İkinci olarak, işletmenin destekten faydalanabilmesi için KOSGEB veri tabanına kaydolması gerekmektedir. Ardından iş planı ve istenilen diğer belgelerle KOSGEB’e başvurulur. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, desteğin başlangıç tarihidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, KOSGEB’in başvuruları değerlendirirken bütçe imkânlarını dikkate alması ve bu bağlamda yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ve mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin başvurularına öncelik tanımasıdır.

KOSGEB’in yeni girişimcilere kısmen geri ödemesiz kısmen geri ödemeli sağladığı bu destek, işletmesini kurmak isteyen girişimcilerin değerlendirmesi gereken önemli bir fırsattır. KOSGEB’in 2014 yılı faaliyet raporundaki verilere göre, 2014 yılında Yeni Girişimci Desteği kapsamında 10.199 adet işletmeye toplam 105.587,452 TL ödeme yapılmıştır. Bu destekten yararlanan kadın girişimci sayısı 4.632’dir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor