Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
13 Ocak 2022Ozan BARDAKÇI
1970OKUNMA

Yedek Subaylar Bordrosunu Kontrol Etsin!

Memuriyet rejimi içinde kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere ikili bir ayrım vardır. Memuriyet rejiminin sonrasını düzenleyen sosyal güvenlik sisteminde ise kamu görevlileri için 2008 Ekim ayından önce başlayan ve sonra başlayan diye ikili bir ayrım vardır.

Kadrolu memurlar ile sözleşmeli memurlar arasında yıllık izin, tayin, sosyal güvenlik gibi konularda farklılıklar var. Maaşlarında da farklılık var elbette. Kadrolu memurların 2008 yılı Ekim ayından önce işe girip girmemeleri de bambaşka farklılıkları gündeme getiriyor.

Ekim 2008 öncesi işe giren memurun emekli aylığı, unvanı ve ekgöstergesi yükseldikçe katlanıyor. Sonrasında memuriyete girenlerin aylık hesabı yatan prime göre.

Emeklilik dışında memuriyet içinde sosyal güvenlik kesintileri de farklılık gösteriyor. 2008 sonrası memur olandan, önce memur olana göre kadrosu, derecesi ve unvanına göre 70 TL – 170 TL arasında fazla kesinti yapılıyor. Buna “5434 kesenek-5510 sigorta primi” ayrımı deniyor.

Örneğin 1. derece bir doktor ya da mühendis3.600 ekgöstergeye sahiptir. Eğer 5434 sayılı Kanuna tabi 2008 öncesi memur iseniz kesintiniz daha az oluyor.

Doktor ve mühendis demişken, bu meslek mensupları askerliklerini genellikle yedek subay olarak yapıyor. Yedek subaylık 5434 sayılı Emekli Sandığı kapsamında olduğundan 2008 Ekim öncesi yedek subaylar da kesenek hakkında yararlanabiliyor.

2008 sonrasında memuriyete giren doktor ve mühendislerden 2008 öncesi yedek subaylığı olanların maaş bordrolarına bakmalarında fayda var. Belki de görev yaptıkları kurum yedek subaylıklarını görmemiştir. Belki de yıllardır maaş eksik yatıyordur…

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor