Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Makaleler

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU
1298OKUNMA

Yapılandırmada Kapsama İlaveler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden vergi ve sosyal güvenlik borçlarına yapılandırma sağlayan kanun teklifinin kapsamına emlak vergisinin dahil olduğuna açıklık getiriliyor. Bize göre emlak vergisi VUK kapsamında olan bir vergi olması nedeniyle zaten kapsamda bulunuyordu. Ama yine de TBMM’de konuya açıklık getirilmesi elbette iyi olacaktır.

İhracatçıya yeşil pasaport

Belli tutarın üzerinde ihracat yapanlara yeşil pasaport verilmesinin de yapılandırma kapsamında olacağı yönünde duyumlar söz konusu. En azından Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya atfen böyle bir düzenleme üzerinde çalışıldığı bilgisi basında yer aldı. Bizce bu son derece yerinde bir düzenleme olur. Sadece bununla kalmayıp mesleğinde belli kıdeme ulaşmış mali müşavir, avukat, mühendis gibi meslek mensupları ile vergi rekortmeni listelerine girenlere de vergi borcu olmama gibi bazı ilave kriterlerle birlikte yeşil pasaport verilebilmelidir.

İhtilaflı vergi borçları

Kesinleşmiş vergi borçları dışında ihtilaflı olanlar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunanlar taslak kapsamında olacak mı, henüz belli değil. Matrah artırımına ilişkin hükümlerin de kapsama girip girmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Elbette böyle bir düzenleme konuşulmaya başlanınca bunların da kapsama girmesi gerektiğine yönelik çok sayıda talebin TBMM’ye ulaşması normaldir.

Stok ve stoksuzluk beyanı kapsama alınmalı

Düzenleme kapsamında kasada veya ortaklardan alacaklı görülen tutarlar bulunuyor. Ancak aynı mahiyette sayılan stok veya stoksuzluk düzenlemelerinin olmaması elbette önemli bir eksiklik olacaktır. Satıldığı halde kayıtlarda yer alan malların faturaya bağlanmasında da en azından mala ilişkin yasal vergi oranının yarısı veya daha azı gibi bir kriter getirilmesi yararlanma durumunu artıracaktır.

Kasa ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi başka bir vergileme gerektirmemeli

Kasa ve ortaklardan olan alacakların yüzde 3 vergi ödenmek suretiyle düzeltilmesine imkan verilmesi; aslında ya fiilen harcanmış veya ortaklara dağıtılmak suretiyle işletmeden çekilmiş veya başka servet unsurlarına dönüşmüş bulunan tutarların yüzde 3 vergi alınmak suretiyle düzeltilmesine imkan veren bir tercihtir. Elbette böyle bir düzenleme yapılıyorsa bunun amacı şirket bilançolarının gerçek durumu yansıtır hale getirilmesidir. Böyle olunca da bu tutarların geçmiş yıl kârları ile mahsup edilmek suretiyle yok edilebilmesi bu düzenlemenin olmazsa olmazı olmalıdır. Bu tutarlar üzerinden geçmiş yıl kârları ile mahsup nedeniyle ayrıca stopaj aranması düzenlemenin amacı ile bağdaşmayacaktır. Böyle bir düzenlemeden beklenen zaten bu olmalıdır. Ayrıca geçmiş yıl kârları ile kapatılması nedeniyle ortaklarca gelir vergisi beyannamesine dahil edilmemesi gerektiğine de açıklık getirilmelidir.

Teknik iflas durumunun düzeltilmesi için süre tanınmalı

Konuya ilişkin olarak 6111 uygulaması sırasında verilen ve düzenleme amacı ile çelişen görüşlere tekrar meydan verilmemelidir. Aksi durum zaten dağıtılmış veya harcanmış bu tutarların bilançolarda hep taşınması gibi anlamsız bir sonucu beraberinde getirecektir. Üstelik bu nedenle öz kaynakları yeterli olmayıp teknik iflas durumuna düşen şirketler de olabileceği için bu tür şirketlerde de öz kaynakların belli bir süre verilmek suretiyle takviye edilmesiyle teknik iflas durumunun önüne geçilmesi de gerekecektir.

(İstanbul Ticaret Odası Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor