Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
12645OKUNMA

Yapılandırma Kapsamındaki İdari Para Cezalarında Ödenecek ve Silinecek Tutar Nedir?

7256 sayılı Kanunla kamu alacaklarına getirilen yapılandırma imkanı kapsamına 31/8/2020 tarihinden önce verilen idari para cezaları da girmektedir.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları yapılandırılabilecektir. Ancak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları kanun kapsamında bulunmamaktadır. Buna göre, halen salgın sürecinde uygulanmakta olan maske takmama nedeniyle kişilere kesilen 900 TL idari para cezaları ile işyerlerine kesilen 3.150 TL idari para cezası yapılandırma kapsamında ödenemeyecektir.

Bu durumda, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş;

  • İdari para cezalarının tamamı,
  • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,

tahsil edilecektir. Söz konusu idari para cezalarına ait olarak kesinleşmiş ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

6183 sayılı Kanuna göre vergi dairelerince takip edilen ve 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen; askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası, trafik idari para cezası, karayolları taşıma idari para cezası, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası, RTÜK tarafından verilen para cezaları da yapılandırma kapsamında ödenebilecektir.

İdari para cezalarındaki en önemli avantajlardan biri de yapılandırılan idari para cezalarının tamamı; şayet ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenirse ceza aslından %25 indirim, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde kalan taksitlerin tamamının ödenmesi durumunda ise ceza aslından %12,5 indirim yapılacaktır.

Borçlarını yapılandırmak suretiyle ödemek isteyenlerin 31/12/2020 tarihine kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya vergi dairesi müdürlüklerine başvurmak suretiyle peşin veya taksitle ödemek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir.

Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi olan 1 Şubat 2021 (31/01/2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi halinde fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ından, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021) kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise %50’sinden vazgeçilecektir.

Ayrıca, yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırma imkanlarına ilişkin Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Genel Tebliğe ve konu hakkında Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr adresinde yayımlanan Rehber ve Broşürlere bakılmasında fayda vardır. Ayrıca Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezinin (VİMER-189) aranması durumunda da her konuda bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Pandemi süreci dikkate alındığında yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların başvurularını vergi dairesine gitmeden 31.12.2020 tarihine kadar interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden yapmalarında fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor