Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
12 Temmuz 2021İmdat TÜRKAY
4449OKUNMA

Yapılandırma Kanununda Araç Sahiplerine Sağlanan Kolaylıklar

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile başta vergi ve ceza borçları olmak üzere kamuya ait borçların yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, ihtilaflı dosyaların sulh yoluyla çözümlenmesi, inceleme ve tarhiyat aşamasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmeyen kazanç ve iratların pişmanlıkla beyanı gibi çok önemli imkânlar sağlanmıştır.

Motorlu araca sahip olan her kişinin motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezasını ödemek ve de araç muayenesini yaptırmak en bilinen görevlerinden biridir.

7326 sayılı Kanun ile 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle tahakkuk eden ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik idari para cezası (TpC) ile geçiş ücreti ve idari para cezası borçlarının yapılandırılarak peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlanmış bulunmaktadır.

Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlara ilişkin başvuruların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması ve yapılandırılan tutarın tamamının peşin olarak 30.09.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde; yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 indirim, idari para cezalarının aslından ise %25 indirim yapılacaktır.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında ise %12,5 indirim yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile araç muayenesini süresinde yaptırmayanlara da önemli bir kolaylık sağlanmıştır. 7326 sayılı Yapılandırma Kanununun yayımlandığı 09/06/2021 tarih itibarıyla araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde;

  • Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
  • Bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı,

ödemeleri şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayeneleri yapılabilecektir.

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler hakkında Kanun hükümlerini ihlal etmedikleri müddetçe bu borçlara yönelik 6183 sayılı Kanun gereğince cebren tahsil işlemleri yapılmayacak, 9.6.2021 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri durdurulacaktır. Ayrıca, yapılan takipler neticesinde motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecektir.

Konuya hakkında detaylı bilgi için 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliğine bakılmasında fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor