Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Osman ARIOĞLU
12 Temmuz 2021Osman ARIOĞLU
1263OKUNMA

Yapılandırma Kanunu ve Getirilen İmkânlar

Yeniden yapılandırmaya ilişkin 7326 sayılı kanun, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna ilişkin genel tebliğ ise14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece bu düzenlemenin Maliye tarafından uygulanmasına ilişkin tüm detaylar belirlenmiş oldu. Bu yazımızda, esas itibarıyla yeniden yapılandırma kanununun kapsamını ana başlıklar şeklinde hatırlatıp, kasa ve cari hesap düzeltmesi konusuna mercek tutmaya çalışacağız.

KANUNUN KAPSAMI

Kanun, daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi bir hayli geniş kapsamlı; elbette ki içinde kesinleşmiş kamu alacaklarının taksitlendirilmesi var. Ancak geçtiğimiz yıl son düzenlenen kanunda bulunmayan ve geniş kitlelerin beklenti içerisinde bulunduğu; matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve dava aşamasındaki ihtilaflı borçların davadan vazgeçme kaydıyla yapılandırılarak ödenmesi imkanı gibi düzenlemeler de yer alıyor.

Kanun ile ayrıca;

  • Trafik para cezaları
  • Motorlu taşıtlar vergileri
  • İdari para cezaları
  • Gümrük vergileri ve
  • Sosyal güvenlik primleri yeniden yapılandırılabilecek.

Kanunda en temel unsurlardan biri de başvuru süresinin son günü olarak 31 Ağustos 2021 tarihinin belirlenmiş olmasıdır.

KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI DÜZELTMELERİ

Kasa ve cari hesap düzeltmesinde de başvuru için son gün 31 Ağustos 2021 tarihidir. Kasa ve ortaklar cari hesap düzeltmesinde 31 Aralık 2020 tarihli bilançoda yer alan tutarlar esas alınacaktır. Ancak burada bir nüans daha söz konusudur; o da kasa ve cari hesap bakiyelerinin, beyanın yapıldığı tarih itibarıyla da 31 Aralık 2020 tarihindeki tutarın altında olmamasıdır. Örnekle konuyu açıklamaya çalışırsak; 31 Aralık 2020 tarihinde kasasında 10 milyon TL görünen bir işletmenin, beyanın verildiği 10 Ağustos tarihinde kasa mevcudu 12 milyon TL de görülebilir, 8 milyon TL de görülebilir. Şayet kasa mevcudu 12 milyon TL görünüyorsa kanun kapsamında yüzde 3 vergileme ile düzeltilebilecek kasa mevcudu tutarı yılsonu bilançoda görülen 10 milyon TL’lik kısım olabilecektir. Buna karşılık beyanın yapıldığı tarihte kasa mevcudu 8 milyon TL’ye düşmüş ise düzeltilebilecek kasa mevcudu tutarı ancak 8 milyon TL olacaktır.

Aynı durum ortaklar cari hesabı için de geçerlidir. Ortaklar cari hesabı net bakiyesi düzeltmeye konu olacaktır. Ortaklar cari hesapta, genellikle birden fazla hesapta izlenen durumlar söz konusu oluyor. Genel tebliğde bu konuya ilişkin ayrıntılı örneklerle açıklama yapılmıştır. Buna göre; 136 diğer çeşitli alacaklar, 131 ortaklardan alacaklar, 231 ortaklardan alacaklar hesapları ile 331 ortaklara borçlar ve 431 ortaklara borçlar hesaplarının net bakiyesi üzerinden yüzde 3 vergi ödenmek suretiyle hesaplar düzeltilebilecektir.

Konuya gelecek yazımızda devam edeceğiz. 

(Bu makale İTOHABER internet sitesinde yayınlanmış olup Sn. Arıoğlu’nun özel izni ile yayınlanmaktadır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor