Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
10754OKUNMA

Yapılandırılan Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarındaki Ödeme Kolaylığı Nedir?

7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma imkânından öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlarda yararlanabilecektir. Buna göre, Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibari ile kesinleşmiş olan vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borçları için yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir.

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin;

  • Borç asılları ile,
  • Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarının,

ödenmesi halinde, birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Öğrenim ve katkı kredisi borcunun yapılandırma kapsamında ödenmesinde en önemli avantaj,  birikmiş borca ait gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek olmasıdır.

Yapılandırmadan yararlanmak için borçluların 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvurması gerekmektedir. Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya peşin olarak ödenebilecektir.

Peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır. Ödemelerin 1 Şubat 2021 tarihi (31/01/2021 tarihi Pazar gününe rastladığından) mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan % 90 indirim yapılacaktır.

Yapılandırılan tutar taksitle ödenmek istenmesi halinde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecektir. Seçilen taksit sayısına bağlı olarak belirlenen katsayı oranında artırılır. İlk taksit 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip edilen ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021) ödenmesi halinde; bu tutarlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 50 indirim yapılacaktır.

Borçlarını yapılandırmak suretiyle ödemek isteyenlerin 31/12/2020 tarihine kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya vergi dairesi müdürlüklerine başvurmak suretiyle peşin veya taksitle ödemek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir. Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara belirlenen katsayılar uygulanacaktır.

Ayrıca, yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırma imkanlarına ilişkin Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Genel Tebliğe ve konu hakkında Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr adresinde yayımlanan Rehber ve Broşürlere bakılmasında fayda vardır. Ayrıca Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezinin (VİMER-189) aranması durumunda da her konuda bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Pandemi süreci dikkate alındığında yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların başvurularını vergi dairesine gitmeden 31.12.2020 tarihine kadar interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden yapmalarında fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor