Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
2004OKUNMA

Villanın kiraya verilmesi durumunda konaklama vergisi

7194 sayılı Kanunun 9. maddesiyle yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34. maddesinde ihdas edilerek 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren konaklama vergisinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara 14 Aralık 2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde yer almıştır.

6802 sayılı Kanunun 34. maddesinin 1. fıkrasına göre, “otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlerin (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisi” konusunu teşkil etmektedir.

Verginin mükellefi, aynı Kanunun 34. maddesinin 2. fıkrasında birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır. Ayrıca 34. maddenin 3. fıkrasında ise vergiyi doğuran olayın, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana geldiği ifade edilmiştir.

NACE kodu 55.20.03:Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri Konaklama Vergisi açısından durumu nasıl olacak?

Yani kişinin kendisine ait villanın 5-7 gün gibi sürelerle kiraya verilmesi halinde konaklayan müşterilerden konaklama vergisi tahsil edilecek mi?

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğin Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmeti başlıklı (I/A) bölümünde, konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetinin vergiye tabi olduğu; geceleme hizmetinin, konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma, barınma ve kalma hizmetini ifade ettiği açıklanmıştır.

Gayrimenkullerin günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde, gecelemenin gerçekleşmesi amacıyla kişilere teslim edilmesi, süre bitiminde teslim alınması; yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi ve farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması konaklama hizmetinin sunulmasına yönelik bir organizasyon gerektirmektedir.

Gayrimenkulün müşterilerin kullanımına hazır şekilde tutulması ve talep üzerine müşteri tasarrufuna bırakılması; gecelemenin asgari ölçüde gerçekleşmesine imkân sağlayan yatak, mobilya, elektrik, su, temizlik gibi unsurların temin ve tedarik edilmesi; konaklayanların elektrik, su ve diğer hizmetlere ilişkin abonelik tesis ettirmedikleri gibi, aidat, tamirat, ortak gider gibi gayrimenkulün diğer muhtemel masraflarına katılmamaları dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, günlük/haftalık konut kiralamalarının geceleme hizmettir.

Kişilerin, şahsi villalarını müşterilere muhtelif sürelerde kiraya verilerek villada sunulan geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle ayrıca sunulan diğer tüm hizmetlerin konaklama vergisinin konusuna girmektedir.

Bu hizmetlerin sunulmasından elde edilen katma değer vergisi hariç tutar üzerinden % 2 oranında konaklama vergisi hesaplanarak vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. gününe kadar beyan edilmesi ve aynı süre içinde ödenmelidir.

(Dr. Hasan Öz’e teşekkür ederim.)

Gider Vergileri Kanunu, Kanun Numarası: 6802, Kabul Tarihi: 13.7.1956, RG 23.07.1956/9362
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 88588 Sayılı Özelge, 08.05.2023 https://www.gib.gov.tr/node/176212/pdf

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor