Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Dünya`da Vergi

Hasan Halil GÖNÜL
Hasan Halil GÖNÜL
1415OKUNMA

Vergini Öde Ya da Sürücü Belgeni Kaybedersin

“Vergisini Ödemeyen New Yorkluların Sürücü Belgeleri Askıya Alınacak”

Bilindiği üzere ülkemizde vergi borcu bulunanlara yönelik olarak Pasaport Kanunu uyarınca uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağının Anayasa Mahlemesince iptali üzerine bu uygulama 2008 yılında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna yeni bir madde eklenerek 100.000 TL üzeri amme alacakları için belirli koşullarda yurt dışı çıkış yasağı uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu kez de 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile Anayasa’da “vatandaşlık ödevi” nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı konulmasına izin veren ilgili fıkra “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Gerçekleşen Anayasa değişikliği üzerine, verginin de bir vatandaşlık ödevi olması nedeniyle, yurt dışı çıkış yasağı uygulaması ilk önce Maliye Bakanlığı tarafından fiilen daha sonra da 6111 sayılı Kanun ile 2011 yılında hukuken yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre halen, Anayasa’ya göre, sadece mahkemeler tarafından yurtdışına çıkış yasağı konulanlar yurtdışına çıkmaktan alıkonulmaktadırlar. Yani isterseniz milyonlarca lira vergi borcunuz olabilir ama istediğiniz gibi yurtdışına çıkabilirsiniz.

Seyahat özgürlüğünün mü yoksa vergi ödeme yükümlülüğünün mü öncelikle dikkate alınması gerektiği tartışma konusu olmakla birlikte ilginç bir gelişme ABD’de yaşandı. New York Eyaleti Valisi geçen yıl Bütçe Kanununa konulan bir hükme dayanarak, vergi yasalarını takmayan ve en az $10.000 tutarında vadesi geçmiş vergi borcu bulunan 16.000 kişiye ihtarname gönderdi ve borçlarını 60 gün içinde ödememeleri veya yapılandırmamaları durumunda sürücü belgelerinin askıya alınacağını bildirdi.

Sürücü belgesi askıya alınmış iken araç kullanmak ise tutuklanmayı ve ceza ödemeyi gerektiriyor. Ancak bu duruma düşenlerin sadece evden işe gidip gelmelerine izin veren sınırlı bir sürücü belgesi almaları ise mümkün.

Vali yaptığı açıklamada “Mesajımız basit: Herkes gibi kurallara uymayan ve vergi yasalarını ihlal edenler herkesin sahip olduğu ayrıcalıklara sahip olmamalıdırlar. Bu kişiler, çok çalışan ve kurallara uyan büyük çoğunluğun sırtına adil olmayan bir yük yüklemektedirler.” dedi.

Böylesine şiddetli bir önlemin alınması ilk başta önemli bir tahsilat sorununa bağlanabilir. Ancak açıklamadan anlaşıldığı üzere vergi borçlarını ödemeyenlerin oranı sadece %4. Ancak bu uygulama sayesinde sadece bu yıl beklenen tahsilat tutarı ise 26 milyon ABD Doları.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor