Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9

Google Ads

Vergi

Kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı 21 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı ile kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesi halinde kurumların elde ettiği bedelsiz hisse senetlerinin durumuna ilişkin süregelen görüşünü değiştireceğini kamuoyuna açıkladı ve yeni bir tartışma başladı. Bu yazımda söz konusu tartışmayı ve bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım.