Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 6

Google Ads

Vergi

Devrolunan şirket bilançosundaki her kalem kuruşu kuruşuna devralan şirket bilançosuna aktarılır mı? Örnek olay-2

Vergi Algı’da yayımlanan bir yazımızda sermaye azaltımında vergileme ile ilgili tebliğ düzeyinde yapılan bazı açıklamalara eleştirel yaklaşmış, devir ve bölünme işlemlerinin doğası gereği bu işlemlere taraf olan şirket sermayeleri içerisinde bulunan vergilendirilecek unsurların bir bölümünün ve hatta bazı durumlarda tamamının devralan şirket bilançosuna aktarılamayacağını vurgulamıştık.

Vergi suçlarının cezalandırılmasında, ödeme ve vergi davası açmama şartlı indirim düzenlemeleri

VUK’un kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359. maddesinde 2022 yılında yapılan değişikliklerle, suçların cezaları arttırılmış; ayrıca, kaçakçılık fiiline bağlı vergi ve ferilerinin tamamı ile vergi ziyaı cezasının yarısının ve bu kısmın ferisinin soruşturma evresinde ödenmesi halinde hürriyeti bağlayıcı cezanın yarısının, kovuşturma evresinde (hüküm verilinceye kadar) ödenmesi halinde ise üçte birinin indirileceği kuralına yer verilmiştir.

Devrolunan şirket bilançosundaki her kalem kuruşu kuruşuna devralan şirket bilançosuna aktarılır mı: Örnek Olay-1

Vergi Algı’da yayımlanan bir ‘yazımızda’ sermaye azaltımında vergileme ile ilgili tebliğ düzeyinde yapılan bazı açıklamalara eleştirel yaklaşmış, devir ve bölünme işlemlerinin doğası gereği bu işlemlere taraf olan şirket sermayeleri içerisinde bulunan vergilendirilecek unsurların bir bölümünün ve hatta bazı durumlarda tamamının devralan şirket bilançosuna aktarılamayacağını vurgulamıştık.