Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4

Google Ads

Vergi

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında vergi indirimi desteğinden yararlanılırken aynı anda başka desteklerden yararlanılır mı?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesiyle sağlanan teşvikle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, sektörel kümelenmenin sağlanması, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Fiili harcama tutarının Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan toplam yatırım tutarını aşması durumunda indirimli kurumlar vergisi nasıl hesaplanır?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesiyle sağlanan teşvikle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, sektörel kümelenmenin sağlanması, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Vergi Modeli Sözleşmesi değişiklik önerileri: Havayolları için Madde 8’in değiştirilmeden tutulmasına ilişkin 10 neden

Birleşmiş Milletler Vergi Komitesi (United Nations Tax Committee) şu anda Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Birleşmiş Milletler Model Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries) (1), özellikle de Uluslararası Nakliye ve Hava Taşımacılığı ile ilgili Madde 8’i [Alternatif B (Article 8 -Alternative B-, which relates to International Shipping and Air Transport] revize etmeyi düşünüyor.