Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Vergi

Birleşmiş Milletler Vergi Modeli Sözleşmesi değişiklik önerileri: Havayolları için Madde 8’in değiştirilmeden tutulmasına ilişkin 10 neden

Birleşmiş Milletler Vergi Komitesi (United Nations Tax Committee) şu anda Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Birleşmiş Milletler Model Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries) (1), özellikle de Uluslararası Nakliye ve Hava Taşımacılığı ile ilgili Madde 8’i [Alternatif B (Article 8 -Alternative B-, which relates to International Shipping and Air Transport] revize etmeyi düşünüyor.

Ev sahibinden konutun tahliyesi dolayısıyla alınan bedellerin vergilendirilmesi

Geçen günlerde kamuoyunda bir haber paylaşıldı. Haberde bir konut sahibinin, gayrimenkulü daha yüksek bedel ile başkasına kiralamak düşüncesiyle mevcut kiracısına, konutu tahliye etmesi karşılığında yüksek bir meblağ teklif ettiği yazılı idi. Haberin doğruluğu ya da yanlışlığını, magazinsel yönünü bir tarafa bırakmak suretiyle vergisel açıdan güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünerek konuyu ele almak istedim.

Gelir Vergisi Kanununda “çocuk” tabirine açıklık getirilmelidir

“Çocuk tanımı” 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında; vergiden muaf esnaf olmaya ilişkin ölçülerin tespiti, safi ücretin belirlenmesi, istisnalardan ve muafiyetlerden faydalanma, engellilik indirimi tutarının hesabı, basit usule tabi olmaya ilişkin genel şartlar, kazancı basit usulde tespit edilen işletmelerin devrinde aranılan şartlar, zirai kazanç işletme büyüklüğü ölçüsünün belirlenmesi, indirilecek sigorta primi tutarlarının tespiti, eğitim ve sağlık giderleri tutarlarının hesaplanması, kabul edilmeyen giderler gibi gelir vergisi matrahının belirlenmesine doğrudan veya dolaylı olarak etki etmektedir.