Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 14

Google Ads

Vergi

GYO’ların istisnasının daraltılma çabasının trajikomik hikâyesi

Ülkemizde 11 Temmuz 1992 tarihinden bu yana Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın (GYO) tüm gelirleri kurumlar vergisinden istisnadır. GYO’lar önemli bir sermaye piyasası kuruluşudur. Kurumlar vergisi istisnasının amacı, sermaye piyasası enstrümanlarının geliştirilmesi yoluyla küçük yatırımcıların tasarrufları ile büyük nitelikteki projelere yatırım yapma imkânı sağlanmasıdır.

Vergi dairesi tarafından re’sen kapatılan şirketlerin bilançolarındaki varlıkların akıbeti nedir?

Bilindiği üzere, Vergi daireleri tarafından son yıllarda bir şekilde işi terk eden veya resen terk ettirilen mükelleflerle ilgili, bu mükelleflerin bilanço, gelir tablosu vb. mali tablolar üzerinde yapılan revizyonlar sırasında gözüken stok, demirbaş ve taşıtlar hesabı nedeni ile dönem matrahı 213 sayılı VUK mad. 30/1 hükmüne göre resen cezalı tarhiyata konu edilebilmektedir.