Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 13

Google Ads

Vergi

Soru ve yanıtlarla vergi kaçakçılığı suçları, etkin pişmanlık ve zincirleme suç uygulaması

Bilindiği gibi 213 sayılı VUK’un 359. maddesi uygulamada önemli problemlere neden olmakta idi. Şöyle ki, söz konusu maddede zincirleme suç kavramı kabul edilmediği için mükellefler örneğin, 5 yıl içinde ayrı ayrı yıl ve dönemlerde sahte fatura kullanmaları veya düzenlemeleri halinde ayrı ayrı 3 yıl-6 aydan başlayan astronomik cezalar ile karşı karşıya gelmekte idiler.