Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 11

Google Ads

Vergi

Devrolunan şirket bilançosundaki her kalem kuruşu kuruşuna devralan şirket bilançosuna aktarılır mı: Örnek Olay-1

Vergi Algı’da yayımlanan bir ‘yazımızda’ sermaye azaltımında vergileme ile ilgili tebliğ düzeyinde yapılan bazı açıklamalara eleştirel yaklaşmış, devir ve bölünme işlemlerinin doğası gereği bu işlemlere taraf olan şirket sermayeleri içerisinde bulunan vergilendirilecek unsurların bir bölümünün ve hatta bazı durumlarda tamamının devralan şirket bilançosuna aktarılamayacağını vurgulamıştık.