Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Emre AKIN
Emre AKIN
2549OKUNMA

Vergi Tekniği ve Mütalaat

Şubat 2016, 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 608

Kitap da kanun lafzı ve ruhunun şerh edilmesi için gereken sorulara yer verilmiştir. Cevapların verilmesinde de, asli unsur mevzuat dayanakları olduğundan vergi tekniği vasıtasıyla sadece mevzuat hükümlerinden faydalanılmıştır. Ancak yargı kararlarına hiçbir şekilde yer verilememiştir. Çünkü yargı kararları da hukukilik denetimini içerdiğinden yine mevzuat temeline oturmaktadır.

Bazı sorulara cevap verilirken karşı görüş olarak savunulabilecek veya akla gelebilecek diğer görüşlere de yer verilerek hangisinin doğru olabileceği, karşılaştırılarak ifade edilmeye çalışılmıştır.

Böylece temel bakış açısı ve çalışma felsefesinin vergi tekniğinin anlaşılması ve uygulanmasına yönelik olması gerektiği soru ve cevaplarda kanun sistematiği aynen korunarak belirtilmeye çalışılmıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları

  • Mükellefiyet
  • Muaflıklar ve İstisnalar
  • Gelir Unsurlarının Tespiti
  • Verginin Tarhı
  • Verginin Ödenmesi
  • Beyannameler

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor