Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
10 Şubat 2013Nazmi KARYAĞDI
2278OKUNMA

Vergi Mükelleflerinin 8 bin Lirayı Aşan Ticari İşleri Bankadan Zorunlu. Ya Diğerlerinin Ödemeleri?

Kayıt dışılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli problemlerinden. Bazı ülkelerde tahammül edilebilir bir düzeyde olan kayıt dışılık oranı, ülkemizde Dr. Friedrich Schneider’in hesaplamalarına göre GSYH’nın üçte biri oranında.

Oysa, ilginçtir halk arasında gündelik sohbetlerde hissedilen ya da dile getirilen kayıt dışılık oranı %50’ler civarında!

Nakit ekonomisi yerine bankacılık sistemi

Kayıt dışılığı önlemek için önerilen tedbirlerden biri de nakit ekonomisini azaltmak. Yani ödemelerin elden nakit olarak değil de bankacılık sisteminden geçirilerek kayda girmesi. Hatta fiziki olarak da bunu sağlamak amacıyla yüksek küpürlü para basmamak, bu yolla da yüksek tutarlı ödemelerin bavulla ya da çuvalla (!) yapılamayacağı bir durum yaratarak, bankacılık sistemine en yüksek bedelin gitmesini sağlamak da dünya uygulamalarında rastlanan bir durum.

Ödemelerin bankadan veya PTT’den geçme zorunluluğu

Nakit ekonomisini azaltıp bankalar aracılığıyla ödemeyi sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt dışılıkla mücadele amacıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin kendisine verdiği “Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme” yetkisine dayanarak 1 Ağustos 2003’ten itibaren 320 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir düzenleme yapmıştır.

Buna göre vergi mükelleflerinden;

-          Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
-          Basit usule tabi olanlar,
-          Defter tutmak zorunda olan çiftçiler,
-          Serbest meslek erbabı (doktor, avukat, serbest muhasebeci mali müşavir, yemini mali müşavir, mimar, mühendis, vb.)
-          Esnaf muaflığından yararlanan esnaflar

kendi aralarında yaptıkları işlemlerde ve nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilatlardan veya ödemelerden 8 bin lirayı aşan kısmını bankalardan ya da PTT’den geçirmek ve dekontla ispat etmek zorundadırlar. 

Kapsama giren işler

Yukarıda saydığımız kişilerin kendi aralarındaki ticari işlemler, mal ve hizmet alımsatımları ile bu kişilerin nihai tüketicilerden yapacakları mal ve hizmet alım-satımına ilişkin 8 bin lirayı aşan (8 bin lira dahil) tahsilatlar ya da ödemeler kapsama girmektedir.

Gerçek kişilerin gayrimenkul alım satım bedeli ne olursa olsun banka vasıtasıyla yapma zorunluluğu yok

Yukarıda belirttiğimiz mükellefler 8 bin lirayı aşan ticari işlemlerine ilişkin ödeme ve tahsilatlarını banka ve PTT vasıtasıyla yapmak zorundayken, gerçek kişiler tapuda gerçekleştirdikleri gayrimenkul alım satımına ilişkin bedelleri, tutarı ne olursa olsun (1 milyon lira dahi olsa), banka veya PTT vasıtasıyla yapmak zorunda değiller.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor