Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Atilla BUDAK
13 Ekim 2012Atilla BUDAK
3465OKUNMA

Vergi Kaçırmanın Maliyeti

Türkiye’de farkında olarak veya olmayarak vergi kaçıran işletme sayısının az olmadığını hepimiz biliyoruz. Peki, vergi kaçırmanın maliyeti nedir? Ne kadar cezası var? Hapse girilir mi? Bu soruların tamamına cevap vermek bu yazının konusunu aşmakla birlikte temel bazı varsayımlarla belli bir miktar vergi kaçırmanın maliyetini burada çıkarmaya çalışacağız.

Vergi mükellefi Hamdi Bey 2011 yılının Aralık ayında hürriyeti bağlayıcı ceza kapsamına girmeyen bir fiil ile 100.000-TL katma değer vergisini eksik beyan etmiş olsun.

Bu fiil 2012 Ağustos ayında inceleme elemanlarınca tespit edilmiş ve hakkında Rapor düzenlendiğini varsayalım. Rapora göre 100.000-TL vergi aslı ile bir kat vergi ziyaı cezası istensin. Bu tutarlar için gecikme faizi uygulanacağı malum.

Hamdi Bey’in şimdi iki seçeneği var.            Ya uzlaşacak ya da dava yoluna gidecek. Hamdi Bey yaptığı işlemin farkında olduğundan dava konusu etmemiş ve uzlaşma yolunu seçmiş. Uzlaşma Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde yapılan uzlaşmaların ortalaması alındığında görülecektir ki istisnaları olmakla birlikte vergi aslının tamamı ile cezanın %10’u alınmaktadır. Gecikme faizi oranı ise aylık %1,4 olarak dikkate alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda kaçırılan 100.000-TL’nin maliyeti gösterilmiştir.

Vergi Aslı (TL)

Ceza (TL)

Faiz (TL)

Toplam (TL)

100.000

10.000

12.600

122.600

Hamdi Bey kaçırdığı vergiyi yastık altında tutmak yerine hemen bankaya yatırmış. Ortalama yıllık mevduat faiz oranı %10 olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla kaçırdığı vergiyi bankaya yatıran Hamdi Bey’in Eylül ayına kadar olan faiz getirisi 7.500-TL olacaktır.

Diğer bir deyişle Hamdi Bey’in bankadaki parası 107.500-TL olup, vergi dairesine yatırması gereken tutar ise 122.600-TL’dir. Kaçırdığı vergi nedeniyle yüklendiği gerçek maliyet ise 15.100- TL (122.600 – 107.500=) olmaktadır. Yani kaçırdığı verginin %15,1’i.

Ülkemizdeki inceleme oranları da dikkate alındığında Hamdi Bey’in uyanık bir vergi mükellefi olup olmadığı kararı sizin.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor