Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Prof. Dr. Murat BATI
06 Eylül 2022Prof. Dr. Murat BATI
190OKUNMA

Vergi Hukuku (Genel Hükümler) (2. Baskı)

Vergi Hukuku (Genel Hükümler) (2. Baskı)Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2022 / 2. Baskı / 664 Sayfa

Kitap gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede 2. Baskısını yapmış olup, Ağustos 2022 itibariyle vergi kanunlarına ilişkin tüm değişiklikler kitaba işlenmiştir.

Hukuk fakültelerinde uzun yıllardır "Vergi Hukuku" derslerini anlatan yazar BATI'nın kaleme aldığı bu kitap, ağdalı bir dilden kaçınılarak olabildiğince yalın bir dille hazırlanmıştır. Kitabın ilgili yerlerine güncel ve yeni Danıştay kararları ve diğer yargı kararları açıklanarak konulmuştur. Kitabın birçok yerinde konunun anlaşılması için örnekleme yapılarak konunun daha anlaşılır hale getirilmesi sağlanmıştır.

Kitapta ayrıca vergi idaresinin görüşlerine de yer verilmiş olup yazar tarafından hem bu görüşler hem de ilgili güncel yargı kararları dikkate alınarak yorumlanmıştır.

Vergi hukukunun genel hükümlerine ilişkin aranılan hemen hemen her konunun yer aldığı bu kitap; 213 sayılı VUK, 6183 sayılı AATUHK, 2577 sayılı İYUK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kaleme alınmıştır.

Bu kitap hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra, YMM ve adaylarına vergi tekniği sınavı için, SMMM ve adaylarına, hukuk ve İİBF mezunlarına, ÖSYM'nin meslek sınavlarına hazırlananlara, avukatlara, akademisyenlere, vergi müfettişlerine, gelir uzmanlarına ve vergiyle ilgilenen herkese yönelik hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları

 • Mülkiyet Hakkı
 • Müsadere ve Vergilendirilmesi
 • Ortakların Sorumluluğu
 • Kamu icra Hukuku
 • Vergi Tekniği
 • Vergi Yargısı
 • Vergi Ceza Hukuku
 • Vergide İspat ve Yorum
 • Peçeleme
 • Kıyas Yasağı
 • Vergi Hataları