Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Araştırmalar

Nazmi KARYAĞDI
23 Şubat 2020Nazmi KARYAĞDI
10031OKUNMA

Vergi Haftası Mart’ın Sonundan Şubat’ın Sonuna Nasıl Alındı?

Vergi Haftası ilk olarak 1990 yılında gelir idaresinin efsane yöneticilerinden Gelirler Genel Müdürü Nejat Altan TUFAN zamanında kutlanmaya başlandı.

KDV gibi Türk Vergi Sisteminin en önemli değişimini gerçekleştiren Altan Tufan ve onun efsane ekibi, toplumda vergi bilincini geliştirmek amacıyla vergi haftası kutlamalarını başlatmıştı.

Gelirler Genel Müdürü Nejat Altan TUFAN
Nejat Altan TUFAN
(1939-1995)

Vergi haftası, ilk kutlandığı 1990’dan 2006 yılına kadar hep mart ayının son haftasında kutlandı.

Hafta, Gelirler Genel Müdürlüğü’nün Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün yönetiminde resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile okullarda, vergi dairelerinde ve tüm yurtta kutlandı.

2006’dan itibaren Vergi Haftası şubat ayının son haftasında kutlanıyor

1998’de başlayıp 2000’de tamamladığımız “Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi” isimli çalışmamız, tamamen sahadan tespit edilen verilerden hareketle vergi idaremizin toplam kalite yönetimi felsefesiyle dönüşümünü hedeflemekteydi.

O dönemde vergi dairesi çalışanlarından almış olduğumuz bilgilerden biri de “Vergi haftasının mart ayının son haftasında kutlanmasının yarattığı sorunlar” olmuştu.

Zira mart ayı, başta kira geliri elde eden mükellefler olmak üzere tüm gelir vergisi mükelleflerinin beyanname verdikleri bir aydı.

Özellikle de o dönemde tamamıyla kağıt ortamında vergi dairesine elden verilen gelir vergisi beyannamelerini göz önüne alacak olursanız, vergi dairelerinin oldukça yoğun bir dönem yaşadığını hatırlayabilirsiniz.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de beyannamelerin büyük çoğunluğunun son haftada hatta son günde verildiğini dikkate alacak olursanız, vergi dairesi çalışanları vergi haftasını mı kutlasın yoksa beyannameleri mi kabul etsin ikilemi ortaya çıkıyordu.

1946 model Gelirler Genel Müdürlüğünden Gelir İdaresi Başkanlığı’na

2005 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı’na dönüşmüş ve biz de Gelir İdaresine Mükellef Hizmetleri Grup Başkanı olarak atanmıştık.

Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarımızda elde ettiğimiz pek çok tespite yönelik Gelir İdaresinde iyileştirme imkanı bulabildim. Bu açıdan kendimi hep şanslı addetmiş ve şükretmişimdir.

Zira Gelirler Kütüphanesinin rafları ve şahsi kütüphaneler, benim hazırlamış olduğum rapora benzeyen pek çok raporla iç içedir.

İyileştirme çalışmalarından sonuç alınabilmesinin en önemli nedeni ise Kurucu Başkanımız sayın Osman Arıoğlu’nun yenilikçi, vatandaş ve çalışan odaklı yaklaşımı ve uygulaması olmuştur.

Bu nedenle de nasıl ki Altan Tufan üstattan efsane olarak bahsetmişsek, Gelir İdaresi’nin kurucu başkanı Osman Arıoğlu’nu da bu efsaneler arasına katmak, tarihe tanıklık etmenin yanısıra benim için vicdani bir sorumluluktur diye düşünüyorum.

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU

Arıoğlu üstada, Vergi Haftasını mart sonundan şubat sonuna almamız durumunda hem beyanname dönemi (gelir ve kurumlar vergisi) gelmeden vergiyi toplumun gündemine getirmiş olacağımızı hem de çalışanlarımızı, SMMM ve YMM olarak vergilendirme sürecinin önemli bileşenleri olan meslek mensuplarını kutlamalara daha kolay dahil edebileceğimizi ifade etmiştim.

Üstadın veriye dayalı ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde 2006 yılından itibaren Vergi Haftası mart sonundan şubat sonuna alınmış oldu.
Bu arada; mart ayının sonunda kutlanan vergi haftasının Millî Eğitim Bakanlığı’nca resmi haftalar arasına alınmamış olduğunu da tespit etmiştik.
Millî Eğitim Bakanlığı’na yapılan başvuruyla şubat ayının son haftasını resmi olarak kutlanan haftalar arasına da aldırmış olduk.

Bu vesileyle tarihe not düşerken, başta Gelir İdaresi çalışanlarımız olmak üzere vergi haftasının tüm ulusumuza kutlu olmasını diliyoruz.

Vergi Haftası Mart’ın Sonundan Şubat’ın Sonuna Nasıl Alındı?

Mart ayından sonra ilk kez şubat ayının son haftasında kutlanılmaya başlanılan vergi haftası için hazırlanan görsel (2006).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor