Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
17 Şubat 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
1088OKUNMA

Vergi Barışı Kanunu Hükümlerinden Hala Yararlanılabilir mi?

Hatırlanacağı üzere, kamuoyunda vergi affı olarak bilinen 6111 sayılı Yasa 25.2.2011 yürürlüğe girmişti.

Yasa ile;

  • Birikmiş borçlara ödeme kolaylığı,
  • Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanma,
  • Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere incelenmeme avantajı,
  • İşletmelerindeki emtia ile kayıtlarını uygun hale getirmek isteyen mükelleflere kolaylıklar,
  • Pişmanlıkla beyan uygulamasının teşviki,
  • Yapılandırılan borçların düşük oranlı katsayı ile taksitli olarak ödenebilmesi,
  • Yapılandırılan borçların kredi kartıyla da ödenebilmesi imkanı getirilmişti.

Yasadan yararlanmak için vergi mükelleflerine belirli bir süre tanındı. Sürenin dolması ile artık mükelleflerin bu yasadan yararlanma hakkı kalmadı. 

Hala bir imkan var

Yasanın yayımlandığı tarihten önce yani 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlayan ve o tarihte tamamlanmamış olan bir vergi incelemesi sözkonusu ise incelemeye devam edilmişti.  İncelemenin sonucunda mükelleften bir vergi ve ceza talep ediliyorsa ve mükellef de daha önce matrah artırımından (vergi affı yasasından) yararlanmamışsa şimdi vergi affı yasasından hala yararlanmak mümkün.

Yasadan yararlanmak isteyen vergi mükellefleri, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra vergi ve cezalara ilişkin ihbarnamelerin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak vergi dairelerine başvurabilirler.

Örnek vermek gerekirse; mükellefin defter ve belgeleri Ekim/2010 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi (stopaj) yönünden 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce incelemeye alınmış ve Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah artırımında da bulunulmamıştır.

İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 23.01.2012 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına 1.800 lira gelir (stp) vergisi tarh edildiği, 1.800 lira vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 14.01.2013 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği varsayıldığında, mükellef Vergi Barışı Kanunundan yararlanabilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor