Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
04 Şubat 2021Ahmet Metin AYSOY
4307OKUNMA

Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri SGK Kapsamında mı?  

Vakıf yönetim ve denetim kurulu üyeleri bu görevlerinden kaynaklanan işleri yapmaları durumunda SGK kapsamında sigortalı sayılmazlar.

Peki; vakıf yönetim ve denetim kurulu üyeleri bu görevleri haricinde, vakıfta hizmet akdine tabi olarak üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri de ücret karşılığında ifa ederlerse SGK kapsamında sayılacaklar mı?

Bu sorunun cevabı vakıf yönetim organının tek kişiden oluşup oluşmadığı ayırımına göre değişmektedir.

Vakıf yönetim organının tek kişiden oluşması halinde

Yönetim organının tek kişiden oluştuğu vakıflarda vakıf başkanının kendisi ile hizmet akdi ilişkisi kurmasına imkân olmadığından, yönetim organının tek kişiden oluştuğu vakıfların faaliyetlerinde vakıf başkanlarının kanundan doğan görevleri haricinde, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları halinde bu işlerinden dolayı ücret alsalar dahi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. (SGK 2019/9 sayılı Genelge)

Örnek

(A) Vakfının vakıf senedi incelendiğinde, yönetim organının tek kişiden oluştuğu anlaşılmıştır. Bu kişi vakfın başkanlığı görevi haricinde kalan sürede vakfın muhasebe işlemlerini yürütmesinden dolayı aylık 4000 TL ücret almaktadır. Bu kişi her ne kadar tabi olduğu kanunun verdiği görev haricinde bir iş yapsa da; vakıfta karar vermeye tek yetkili olduğu gerekçesi ile hizmet akdi oluşmadığından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.

Vakıf yönetim organının kuruldan oluşması halinde

Yönetim organının kurul halinde görev yaptığı vakıflarda; vakıf başkanları, vakıf faaliyetlerinde görev alan mütevelli heyeti, denetim kurulu üyeleri, bağlı oldukları mevzuattan doğan görevleri haricinde, hizmet akdine tabi olarak, üçüncü şahısların yapabilecekleri işleri yapmaları karşılığında ücret ödenmesi şartıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Örnek

(A) Vakfının, vakıf senedi incelendiğinde; yönetim ve denetleme kurullarının beşer kişiden oluştuğu anlaşılmıştır. Yönetim kurulu tarafından; vakfın İstanbul şubesine ait olan öğrenci yurdunun müdürlüğünü yürüten, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olan (C) kişisine yaptığı iş karşılığında aylık 5.000 TL ücret ödemesi kararlaştırılmıştır. Burada (C) kişisi, yönetim kurulu üyeliği görevi haricinde üçüncü şahısların yapabileceği işi de yaptığı için 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor