Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Melodi Buket KANLIOĞLU
08 Nisan 2021Melodi Buket KANLIOĞLU
1673OKUNMA

Uzaktan Çalışma Alışkanlığı Kazanabilir miyiz?

Covid-19 ile birlikte hayatımızın birçok noktasında değişikliklere maruz kaldık. 2020 yılından beri yaşadıklarımız akıllara salgın sonrası dönemde hayatımızda yaşadığımız bu değişikliklerin kalıcı olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Dünya olarak edindiğimiz, ülke olarak edinmeye çalıştığımız bir alışkanlığımız “Uzaktan Çalışma Alışkanlığı”, verim alıp alamadığımız, pandemi sonrasında da devam edip etmeyeceği merak sorusu.

Türkiye’de Uzaktan Çalışmaya Elverişlilik Oldukça Düşük

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 25    Mart 2021’de yayımlandığı raporda(1)  yer alan veride üniversite mezunu ve üniversite seviyesinden aşağıda olan eğitim seviyelerine göre ülkelerin uzaktan çalışmaya uygunluk durumu yer almaktadır. Aşağıdaki grafiğe bakıldığında, Türkiye için durum üniversite mezunlarının %30’unda işinin uzaktan çalışmaya müsait olduğu görülürken, üniversiteden aşağı eğitim seviyesine sahip olanlarda ise bu oran  %5 olarak görülmüştür. OECD ortalaması ise üniversite mezunu olup çalışanlar için %50-%60 aralığında yer alırken eğitim seviyesi üniversiteden aşağıda olanlar için bu oran %15-%20 aralığındadır. Türkiye, eğitim seviyesi hem üniversite olan hem de olamayanlar için uzaktan çalışmaya elverişlilik konusunda OECD ortalamasının altında kalmaktadır.

Uzaktan Çalışma Olgusunu Kalıcı Hale Getirmeli mi?

Türkiye’de beyaz yaka işi yapanlar olarak değerlendirebileceğimiz üniversite mezunlarının dahi uzaktan çalışma oranlarının OECD ülkelerinin ortalamasına göre düşük olması pandemi döneminde salgınla mücadele için çeşitli sorular oluşturmaktadır. Beyaz yakalılar bir kenara mavi yakalıların uzaktan çalışma olanaklarının görece düşük olması beklenen bir sonuçtur. Covid-19 dönemi için en azından belli meslek gruplarının ofis dışında çalışma içi ortam yaratılabilmesi, bu olgunun alışkanlık olarak kazandırılması hem işveren hem de çalışan için kazan-kazan durumu oluşturabilir. Çalışanın iş memnuniyeti ve yaşam memnuniyetinin artması, iş veriminin artması, işveren üzerindeki belli başlı sorumluluklarının azalması gibi avantajlar uzaktan çalışmaya elverişli ortam yaratmak için üzerinde düşünmeye değer olabilir…

Uzaktan Çalışma Alışkanlığı Kazanabilir miyiz?

1 - Detaylı bilgi için: Adult Learning and COVID-19: How much informal and non-formal learning are workers missing?, OECD(2021).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor