Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Mahmut VURAL
12 Ocak 2022Mahmut VURAL
1160OKUNMA

Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 2 Cilt, Kasım 2020, 1819 sayfa

Katma değer vergisi yasal düzenlemelerin yanı sıra yoğun bir şekilde ikincil düzenlemelerle yönetilen bir vergidir. 

Birbirleriyle çelişen özelgelerden hangisinin Gelir İdaresinin nihai görüşünü yansıttığı ve yargı kararları arasındaki farklılıkların hangi görüş çevresinde istikrar kazandığı konularında enine boyuna bir çalışma yapmadan sonuç almak mümkün olmamaktadır.

Bu kitap bu düşüncelerle ve okuyucunun anlayacağı bir dille ve sadelikte yazılmaya çalışılmıştır.

Kitap konu ve müessese bazında kaleme alınmış ve bölümler arasındaki irtibatlar yapılan atıflarla sağlanmıştır.

Kitabın kanun maddesi bazında değil de, konu ve müesseseler itibariyle bölümlere ayrılması, okuyucuya kolaylık amacı taşımaktadır. Okuyucunun araştırmak istediği herhangi bir konuya ilişkin açıklamaların kanunun hangi maddesinde olduğu veya hangi genel tebliğlerde yer aldığı şeklinde bir bilgiye sahip olması gerekmemektedir.

Kitap 107 bölüme ayrılmıştır.

Her konu başlığı altında o konuyu ilgilendiren bütün hususlar açıklanmaya çalışılmıştır. Birden fazla bölümle ilgili hususlar bir bölümde ayrıntılı olarak anlatılmış, diğer bölümlerde kısa açıklamalardan sonra ayrıntılı açıklama yapılan bölüme atıf yapılmıştır.

Kitapta mümkün olduğunca tekrarlardan kaçınılmıştır. Birden fazla bölümü ilgilendiren hususlara sadece bir bölümde yer verilmiş, diğer bölümlerde buraya atıf yapılmakla yetinilmiştir.

Katma değer vergisinde iade konusu ayrı bir kitap oluşturabilecek özelliğe ve öneme sahiptir. Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından yayımlanan ve 2015 yılında altıncı baskısı yapılan Katma Değer Vergisi İade Rehberi adlı kitabımız iade ile ilgili bütün hususları ayrıntılı bir şekilde içermektedir.

Bu nedenle elinizde bulunan kitapta katma değer vergisinde iade konusu fazla ayrıntıya inilmeden ana hatlarıyla açıklanmıştır.

Kitapta çok sayıda özelge ve Danıştay kararına atıf yapılmıştır. Söz konusu özelge ve Danıştay kararlarının okuyucuya tam metin olarak ulaştırılmasının faydalı olacağı düşünülmüş ve beş bin sayfayı aşan özelge ve karar metni, kitaptaki bölümler itibariyle ve atıf sırasına göre vergi dünyası dergisinin internet sitesinde okuyucuya PDF formatında sunulmuştur.