Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Makaleler

Melodi Buket KANLIOĞLU
21 Şubat 2023Melodi Buket KANLIOĞLU
221OKUNMA

Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu

Mutlu olmaya son zamanlarda her şeyden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. İnsanlığın kısa-orta vadede Covid-19 salgınından bu yana mücadele ettiği birçok olumsuz durum ortaya çıktı. Ukrayna-Rusya savaşı, gıda enflasyonu başta olmak üzere birçok ülkenin karşı karşıya kaldığı yüksek enflasyon, çip krizi, resesyon bilmecesi ve şimdi de ülkemizde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilebilecek olan deprem vakası… Tüm bu saydıklarım ve daha niceleri mikro bazda bireysel makro bazda ise ülkelerin mutluluğunu olumsuz etkileyen faktörler. İnsan, dünyada var olduğu günden beri ömrü boyunca yaptığı, yaşadığı her eylemin neticesinde “mutlu olmayı” arzular. Dolayısıyla olumsuz duyguları azaltıp olumlu duyguları arttırma eğilimindeyiz.

Bildiğiniz üzere Türkiye’deki mutluluk sonuçları her yıl şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. 2022 yılı sonuçlarına göre, 18 yaş ve üzeri yaştaki bireylerden mutlu olduğunu ifade edenlerin oranı %49,7 olarak açıklandı. Bu oran 2021 yılında %49,3 idi. 2022 yılında mutlu olan bireylerin oranındaki artışın yanı sıra mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı da %15,9’a düştüğü görülüyor (Şekil 1).

Türkiye'nin yüzde 49,7'si mutlu

Şekil 1: Genel Mutluluk Düzeyi (%), 2003-2022

Kaynak: TÜİK

Yaşam memnuniyetini etkileyen; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu gibi sosyo-demografik faktörlerin yanı sıra gelir, istihdam durumu, enflasyon, büyüme gibi ekonomik faktörlerin olduğunu söyleyebiliriz. Yaşam memnuniyeti anketi sonuçlarına göre geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Türkiye’de kadınlar (%52,7) erkeklerden (%46,5) daha mutlular. Medeni duruma göre ise evli olmak bireyleri daha fazla mutlu ediyor (%54,5). Burada dikkat çekmeye devam eden sonuç ise eğitim durumuna göre mutluluk. Sonuçlara göre ilkokul mezunu (%52,7) bireyler hayatlarından daha fazla memnunlar.

Bireyin mutluluk kaynağı çoğu zaman kişiden kişiye değişir. Anket sonuçlarına göre bireyleri aileleri mutlu ettiği görülüyor (%67,6). Bir diğer mutluluk kaynağı ise literatürdeki birçok çalışmaya da paralel olarak sağlıklı olmak (%68,2) şeklinde karşımıza çıkıyor. Dünyanın yaşamış olduğu Covid-19 salgını da göz önüne alınırsa, doğal olarak sağlığın önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor. Öte yandan, mutluluk gelecek beklentileriyle de oldukça ilişkili bir kavram. Anket sonuçlarına göre, kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, %64,9.

Son söz: TÜİK sonuçlarına göre 2022 yılında toplumda mutlu olanların oranı %49,7. Soruyu kendimize de yöneltelim.

Yaşamınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlusunuz?

(1-Çok mutlu 2-Mutlu 3-Orta 4-Mutsuz 5-Çok mutsuz)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor