Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Gençlerin Gözünden Türkiye

Duygu MENTEŞ
30 Aralık 2020Duygu MENTEŞ
6802OKUNMA

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?

Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusu araştırma kuruluşları tarafından merak edilmiş, yapılan anketler aracılığıyla bu soruya yanıt aranmıştır.

Yakın zamanda yayımlanan, 14- 17 Ekim 2020 tarihleri arasında, Türkiye’nin 12 ilinde 1501 kişi ile görüşülerek yapılan İstanbul Ekonomi Araştırma’nın anketinde “Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusu yüzde 33,9 “Ekonomi” olarak yanıtlandı. Ankete yüzde 19,5 “İşsizlik” yanıtını verirken yüzde 4,2 “Koronavirüs Salgını”  yanıtını verdi.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak: Ekim
2020, İstanbul Ekonomi Araştırma

2020’nin Mart ayında 12 ilde 1537 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen İstanbul Ekonomik Araştırma’nın anketinde en önemli sorun yüzde 39,4  “Koronavirüs Salgını” olarak yanıtlarken yüzde 21,4 “Ekonomi”, yüzde 12,8  “Terör”  olarak yanıtladı.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
Mart 2020, İstanbul Ekonomi Araştırma

2020’nin Haziran ayında 12 ilde 1537 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen İstanbul Ekonomik Araştırma’nın anketine verilen yanıtlarda en önemli sorun yüzde 40,4 ile “Ekonomi” oldu. Ankete yüzde 16,3 “İşsizlik” yanıtını verirken yüzde 9,6 “Koronavirüs Salgını” yanıtını verdi.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
Haziran 2020, İstanbul Ekonomi Araştırma

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından çoklu cevap alınarak yapılan Haziran-Temmuz ayları anketinde en önemli sorun yüzde 72,3 “Ekonomik Problemler” olarak yanıtlandı. Ankete yüzde 64,5  “İşsizlik” yanıtını verirken yüzde 29,9 “Enflasyon-Pahalılık” olarak yanıtladı.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
Haziran-Temmuz 2020, Avrasya Araştırma (https://www.youtube.com/watch?v=ivyds8fybns)

Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ANAR) 9-18 Mayıs 2020 tarihleri arasında 26 ilde 2043 ile görüşülerek yapılan “Covid 19 Salgını Kamuoyu Algı ve Tutum Araştırması” adlı anketinde, “Koronavirüs Salgını Dışında Ülkemizin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusu yüzde 77,6 “Ekonomi” olarak yanıtlandı. Şubat 2020 yılı anketinde ise “Ekonomi” yanıtını verenlerin oranı yüzde 70,2 idi.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
Mayıs 2020, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi

İpsos Araştırma Şirketi tarafından 2019’un 24 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında 15 ilde 1320 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen “Türkiye Barometresi Yeni Yıl 2020 Raporu”nda halkın en büyük sorunu yüzde 58  “Ekonomi” olarak yanıtlanırken yüzde 18 “Terör”, yüzde 9 “Eğitim” olarak yanıtlandı.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
Ocak 2020, İpsos Araştırma

İpsos Araştırma Şirketi tarafından 2018’in aynı tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Barometresi Yeni Yıl 2019 Raporu”nda ise halkın en önemli sorunu yüzde 51 “Ekonomi” oldu.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
Ocak 2019, İpsos Araştırma

Kadir Has Üniversitesi’nin 2019 Ocak ayında yayımlanan “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” sonuçlarına göre “Türkiye’nin En Büyük Sorunu Nedir?” sorusuna  “İşsizlik” yanıtını verenler 2017’de yüzde 17 iken 2018 yılında yüzde 27’ye; “Hayat Pahalılığı” yanıtını verenler ise yüzde 13,2’den yüzde 17,8’e yükseldi.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak:
2019 Ocak, Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi’nin 2015 yılı “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” sonucunda yüzde 39,7 oranı ile ilk sırada yer alan “Terör” yanıtı, 2016 yılı sonuçlarında yüzde 35 oranı ile ilk sırada yer aldı. Kadir Has Üniversitesi’nin 2011-2014 yılları arası sonuçlarında ise Türkiye’nin en önemli sorunu “İşsizlik” oldu.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak
2016 Ocak, Kadir Has Üniversitesi

2020 yılından Türkiye’nin 10 yıllık geçmişine bakıldığında yapılan anketler, “Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusuna verilen yanıtın büyük ölçüde  “Ekonomi” olduğunu gösteriyor.

Türkiye’nin bu büyük sorunu ekonomiye dair beklentiler ise İstanbul Ekonomi Araştırma’nın 16-18 Kasım 2020 tarihlerinde 12 ilde 1501 kişi ile görüşülerek yapılan anketinde yer alıyor.

Ankette yer alan “Bugün İtibari ile Ekonominin Nasıl Olduğunu Düşünüyorsunuz?” sorusunu yüzde 49,9Çok Kötü” olarak yanıtlarken yüzde 22,8“Kötü” olarak yanıtlıyor.  Toplamda yüzde 73 olarak gerçekleşen bu oranın bir önceki aya göre 4 puanlık bir artış gösterdiği bilgisi ankette yer alıyor.

Ankete göre ekonominin “Çok İyi” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2,9 gerçekleşirken “İyi” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 8,1 gerçekleşiyor. Ekonominin “Ne İyi Ne Kötü” olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 16,3’tür.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak
: Kasım 2020, İstanbul Ekonomi Araştırma

İstanbul Ekonomik Araştırma’nın ankette yer alan “Önümüzdeki Bir Yıl İçerisinde Ekonominin Nasıl Olacağını Düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 22,7“Çok Daha Kötü” yanıtını verirken yüzde 27,3“Daha Kötü”, yüzde 28,1 ise “Değişmez” yanıtını veriyor. İstanbul Ekonomi Araştırma anketinde  “Değişmez” oranının şu ana kadar yapılan anketlerdeki en yüksek seviye olduğu bilgisi yer alıyor.

Ekonominin “Daha İyi” olacağını düşünenler yüzde 19,3 oranına sahip iken  “Çok Daha İyi” olacağını düşünenlerin oranı yüzde 2,6 olarak gerçekleşiyor. Anket sonucunda olumlu görüş bildiren katılımcıların oranının bir önceki aya göre düştüğü bilgisi veriliyor.

Türkiye’nin Sorunları Değişti mi?
Kaynak
: Kasım 2020, İstanbul Ekonomi Araştırma 

Sonuç olarak 2011-2020 yılları arasında yapılan anketler Türkiye’nin sorunlarının değişmediğini gösteriyor. Ekonomi ve işsizlik, Türkiye’nin en önemli sorunları olarak ilk sırada yer alıyor. Ekonominin nasıl olacağına dair beklentiler ise İstanbul Ekonomik Araştırma’nın anketinde yer alıyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor