Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Furkan Musa DOĞAN
30 Mayıs 2022Furkan Musa DOĞAN
296OKUNMA

Türkiye’nin Gini Katsayısı performansı: Gelir dağılımında adalet ne durumda?

"Asıl zorluk, yeni fikirlerin geliştirilmesi değil, eski zihniyetin terk edilmesidir." 
John Maynard Keynes.

Gini kat sayısı, Lorenz eğrisinden  türeyen bir nevi orandır. Lorenz eğrisi, ülkedeki yüzde nüfusun yüzde gelirden aldığı payını gösteren ve böylelikle gelir dağılımının adaletini ölçmeye yarayan bir grafiksel gösterimdir.

Türkiye’nin Gini Katsayısı performansı: Gelir dağılımında adalet ne durumda?
Kaynak: Malufatfuruş

Grafikte görülen Lorenz eğrisi, mutlak eşitlik doğrusuna bitişik olduğu durumda mutlak bir gelir dağılımı adaleti sağlanır. Hülasa Lorenz eğrisi, mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaştıkça gelir dağılımında adalet bozulurken, yaklaştıkça gelir dağılımının gerçekleşmesi optimum seviyeye gelmektedir.

Gini kat sayısı nedir?

İtalyan iktisatçı Gini tarafından türetilen ve 0-1 bir arasında değer alan bir orandır. Gini katsayısı şekilde gösterildiği üzere a/a+b oranlamasına eşittir. Söz konusu oran 1’e yaklaştıkça gelir dağılımı adaleti bozulur; 0’a yaklaştıkça gelir dağılımı adaletinde iyileşmeler görülür.

Bu demek oluyor ki Gini katsayısının 0 ile 0,40 oranlarının arasında olması ülke hane halkının yararınadır.

Türkiye’nin Gini Katsayısı performansı: Gelir dağılımında adalet ne durumda?
Kaynak: TBMM

OECD bölgesiyle Türkiye’nin Gini katsayısı karşılaştırılması

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere 2019 yılından 2020 yılına geçişte gelir dağılımında adaletsizlik artmıştır.

Daha sonra 2021 yılında gelir dağılımındaki adalette iyileşmeler olduğunu görmekteyiz.

Diğer ülkelerle mukayeseye tabi tutulduğunda ülkemizdeki gelir dağılımındaki adaletin epeyce geride olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin Gini Katsayısı performansı: Gelir dağılımında adalet ne durumda?

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor