Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
Nazmi KARYAĞDI
515OKUNMA

Türkiye’de şirketler ve Devlet için en uygun kurumlar vergisi çözümü nedir?

Türkiye için en uygun çözümün, kurumlar vergisindeki vergi tekniği açısından kaldırılması mümkün olan tüm indirim ve istisnaların kaldırılarak, düşük oranlı bir kurumlar vergisi sistemine geçilmesi olduğu kanısındayım.

Her ne kadar herkese aynı kurumlar vergisi oranı uygulanıyor gibi gözükse de büyük şirketlerin fiilen düşük oranda, sermayesi ve cirosu küçük şirketlerin daha yüksek oranda vergilendirildiği yapı vergi adaletini ve ekonomik rekabeti olumsuz yönde etkilemektedir. AK Parti Hükümeti tarafından 2006’da geçekleştirilen kurumlar vergisi reformunun amaç ve sonuç ilişkisi oldukça güçlüydü. “Her şirkete düşük vergi oranı, minimum indirim ve istisna”

Ancak zaman içinde 2006 reformundan uzaklaşılarak getirilen farklı sektörlere farklı kurumlar vergisi oranları ile sabit sermaye yatırımlarını teşvikte indirimli kurumlar vergisi uygulaması hem uyum maliyeti açısından yük getirmiş hem de şirketlerin olası vergi incelemelerinde gizli bir risk olarak pusuda beklemektedir.

2024 yılında geçerli kurumlar vergisi oranları

Genel Orana Tabi Mükellefler%25
Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler (Finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, tasarruf finansman şirketleri), elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri  %30
Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar (5 dönem ile sınırlı. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç)%23
İhracatçı kurumlar (Sadece ihracattan elde etmiş oldukları kazançları için)%20
Sanayi Sicil Belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar (Sadece imalattan elde etmiş oldukları kazançları için)%24

Son yıllarda kurumlar vergisi beyannamesini hazırlamak ve buna yönelik muhasebe kayıtlarını yapmak emek ve zaman açısından çok ciddi bir uyum maliyetine dönüştü.

18 yılda kurumlar vergisi herkesin dilediğini ektiği bir tarlaya döndü. İki ayrı mali müşavirin tek bir matrah üzerinde buluşamayacağı bir yapı haline geldi.

Firma ölçeğinde efektif vergi oranları (şirketlerin gerçekte katlandığı kurumlar vergisi oranı) incelenecek olursa az kazananın çok, çok kazananın az vergi ödediği bir sistem olduğu görülecektir.

Yani kurumlar vergisi uygulamasında vergi adaleti ortadan kalkmıştır.

Özetle belirtecek olursak; mevcut haliyle kurumlar vergisini revize etme imkanı ortadan kalkmış olup 2006 reformunun yeniden reforma tabi tutulması zaruri hale gelmiştir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor