Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Araştırmalar

Özlem EKMEKÇİ
06 Ocak 2022Özlem EKMEKÇİ
846OKUNMA

Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2021 yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından“Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2021” yayımlandı. İlk kez yayımlanan rapora ilişin ilk düzenlemeler 2010’lu yılların başlarına dayanmaktadır.

Finans teknolojisi veya fintech, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan, finans alanındaki faaliyetleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanan bir teknoloji ve yeniliktir.

2012 yılında yeni nesil ödeme cihazlarının zorunlu hale gelmesiyle birlikte bu alanda birçok fintek girişimi çıkmaya başlamış, 2013 yılında e-para ve ödeme kuruluşu lisanslarının verilmeye başlanması ile de bu alandaki girişimlerin sayısı hızla artmıştır. Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam 56 firmaya lisans verilmiştir.

Türkiye’nin bankacılık, teknoloji kullanımı ve dijitalleşme açısından güçlü bir konuma sahip olduğu belirtilen raporda;

Türkiye 82,8 milyon kredi kartı sahipliğiyle dünyada 7. sırada, kredi kartı işlem sayısı bakımından ise dünyada 9. sırada yer almaktadır.

Rapora göre, POS cihazı, temassız ödeme, bireysel dijital bankacılık sayılarındaki artış Türkiye’yi bankacılık alanında lider ülkelerden biri yapmaktadır.

İnovasyon dostu düzenlemeler sayesinde, Türkiye’deki fintek ekosistemi her geçen yıl büyüyerek, fintek sayısı 520’ye, lisanslı ödeme kuruluşu ve e-para şirketi sayısı ise 56’ya çıkmıştır.

Türkiye’de fintek girişimleri hem bankaların hem girişim sermayesi fonlarının gözde sektörlerinden biridir. Bankaların kurduğu fonlar finteklere yatırım yaparken, hızlandırma programlarıyla daha çok fintek girişimi çıkması için destek olmaktadır. Paya dayalı kitle fonlaması, açık bankacılık, servis modeli bankacılığı, dijital bankacılık ve uzaktan kimlik doğrulama gibi regülatif değişiklikler önümüzdeki dönemde fintek ekosisteminin daha da hareketleneceğinin en önemli göstergeleridir.

Rapora göre Fintek alanları incelendiğinde Türkiye’de 216 ödeme, 70 bankacılık, 64 blockchain ve kripto varlık alanında fintek bulunmaktadır. 2021 yılında yeni kitle fonlaması düzenlemelerinin yayınlandığı göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde çok sayıda yeni kitle fonlaması girişiminin olması da beklenmektedir.

Fintek Ekosisteminin Geleceği

Milli Fintek Stratejis

Türkiyedeki finans alanındaki yenilikler Cumhurbaşkanlığı finans ofisi tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınarak Milli Strateji hedefleri belirlenmiş ve Milli Fintek Strateji Belgesinin 2022 yılının ilk aylarında yayımlanması planlanmıştır.

Milli Fintek Strateji Belgesinin temel amaçları; Fintek ekosisteminin gelecek hedeflerini açık bir şekilde ortaya koymak, Dünya ülkeleri ile bu alanda rekabet edebilir konuma gelmek, Finansal teknolojilere ilişkin mevzuatın yeni iş modellerini destekleyeceği şekilde tasarlanmasını sağlamak Milli Fintek Strateji Belgesi 2022 yılının ilk aylarında yayımlanması planlanmaktadır.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü

Milli Fintek Stratejisinin etkin bir şekilde uygulanması sağlamak amacıyla, finans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teknopark statüsünde İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulaması planlanmaktadır. Bu doğrultuda startup ve büyüyen girişimlere destek verilmesi hedeflenmektedir. Girişimcilere sunulacak kuluçka merkezi destekleri ile sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlanacaktır.

Düzenlemelerde Merkezileşme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne ortak olmuş ve e-para ve ödeme kuruluşlarının düzenleyici ve denetleyici sorumluluğunu üstlenmiştir. Böylece düzenlemelerin merkezileşmesi sağlanmış, 7/24 para transferi hizmeti sunan FAST sistemi ve TR Karekod altyapısı bu merkezileşmenin ilk çıktıları olmuştur.

Bankacılıkta Radikal Değişim

2021 yılında uzaktan kimlik doğrulama, yüz yüze gelme ihtiyacının ortadan kaldırılması ve fintek girişimlerinin IBAN ihraç etmesine izin verilmesi gibi yeni düzenlemeler, önümüzdeki dönemde bankacılık hizmetlerinin kapsamını daha da genişletecek şubesiz, tamamen dijital yeni nesil bankalar kurulacaktır.

Düzenleyici Deney Alanı

İstanbul Finans Merkezinde konumlandırılacak olan Düzenleyici Deney Alanı (Regulatory Sandbox), düzenleyici otoritelerin gözetimi altında fintek ürünleri, hizmetleri ve iş modellerinin gerçek ortamda ve gerçek müşterilerle deneyimlenmesi, sektöre canlılık kazandırılması ve düzenlemelerde iyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve dönüştürülmesi amacını taşımaktadır. Bu yapı ile birlikte yenilikçi finansal ürünlerin geliştirilmesi, rekabet ve inovasyonu tetiklemek ve çıktılar üzerinden politika geliştirmek daha kolay hale gelecektir.

https://www.cbfo.gov.tr/sites/default/files/2021-12/turkiye-fintek-ekosistemi-durum-raporu-2021.pdf

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor