Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Mehmet BİNGÖL
Mehmet BİNGÖL
1130OKUNMA

Torba Yasa teklifinde yatırım fonu gelirleri için %40’a kadar vergi artışı

Meclise sunulan yasa teklifinde bazı yatırım fonu kazançları ile döviz cinsinden gelirler için vergi stopaj oranlarının %40’a kadar artışı için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında finansal ürünler stopaj yoluyla vergilendirilmekte ve Cumhurbaşkanının, stopaj oranlarını belli sınırlar çerçevesinde artırma veya indirme yetkisi bulunmaktadır.

Torba yasadaki madde hükmü ile yetkinin kapsamının genişletilerek stopaj oranı artırımı için Cumhurbaşkanı’na karar çıkarma yetkisi verilmektedir.

Yabancı Para Cinsinden İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Gelirler ve Döviz Cinsinden Açılmış Hesaplardan Elde Edilen Faiz Gelirleri

Kanun teklifiyle Cumhurbaşkanı’na yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden yapılacak stopaj oranını %40'a kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Bu çerçevede döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden ihraç edilen bono ve benzeri borçlanma araçlarında vergi artışı söz konusu olabilecektir.

Yatırım Fonlarına Yönelik Stopaj Oranlarında Artışa İmkân Veren Düzenleme:

Cumhurbaşkanı’na Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67'nci maddesinde yer alan stopaj oranlarını her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonları paylarının fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre “yüzde 40’a kadar artırma” yetkisi verilmektedir.

Söz konusu yetki, her bir sermaye piyasası aracı itibarıyla kullanmaya yetki verdiği gibi ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi itibarıyla da kullanılabilecektir.

Bu değişiklik ile aynı neviden gelirlerin vergisinde eşitleme yapılmasının amaçlandığını düşünülmektedir. Örneğin şu andaki mevzuata göre; doğrudan alınan Eurobond gelirlerinde yıllık beyan esasında %40’a kadar gelir vergisi varken, bunun yerine Eurobond yatırımını “yatırım fonu aracılığı ile” yapanlarda vergi oranı %10’da kalmaktadır. Bunun gibi yabancı hisse senetleri fonlarında, gayrimenkul yatırım fonlarında (GYF) da benzer vergi avantajları söz konusudur.

Görüldüğü üzere bu konuda Cumhurbaşkanı’na stopaj oranını %40'a kadar artırma konusunda geniş yetki veriliyor. GİB’in hazırlıkları doğrultusunda önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı kararları yayımlanabilecektir. Bilindiği üzere birçok Fon’da stopaj oranı ya %10, ya da sıfır olarak uygulanmaktadır. Bu konularda bir vergi artışının söz konusu olabileceği düşünülmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor