Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ticaret Hukuku

Osman ARIOĞLU
Osman ARIOĞLU
12425OKUNMA

Ticaret Bakanlığından Açıklama; İmza Beyanı Konusu Çözülüyor

Bu köşede geçen yazımızda tekrar dile getirmiştik, konu şuydu:

Yeni şirket kuruluşlarında ve ilk defa imza beyanına girecekler için mutlaka ticaret sicili müdürlüğüne gidip ticaret sicili memuru huzurunda imza beyanı verilmesi gerekiyordu. Covid-19 sürecinin daha da zorlaştırdığı ticaret sicile gitme uygulaması artık sona ermiş olacak.

Yazımız üzerine Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak, konuya ilişkin son gelişmeyi bize iletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla beraber ilgili Meclis Komisyonlarında gündeme gelecek bir kanun teklifinde, Türk Ticaret Kanunu 40. maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki şekilde bir değişiklik yapılarak olay tamamen kökten çözüme kavuşturulmuş olacak.

Değişiklik Metni

“(2) Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

Böylece bu kanun maddesinin yasalaşmasıyla birlikte artık ilk imza beyanına girecekler için ticaret sicili memurluğuna gidilmesi gibi bir gereklilik tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu değişlikte dikkat çekici olan bir konunun kamuda teknoloji kullanımının her geçen gün daha ileri seviyelere getirilmesi ve teknolojinin insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik imkanlarından sonuna kadar yararlanılmasıdır. İmza beyanlarının kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi ortak veri tabanında tutulabilmesi bu konuda önemli bir gelişme olacak. Bu ortak veri tabanına diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da ulaşabiliyor olması önemli. Elbette uygulamada veri tabanına anında ulaşılamaması gibi sorunlar yaşanabilecek. Bu konuda da bizim ilgililere önerimiz herkesin kendi e-devlet şifresi ile kendi imza beyanlarının var olup olmadığını sorgulayabilmeleridir.

Uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkları, Ticaret Bakanlığı aldığı yetkiye istinaden kolaylıkla çözüme kavuşturabilecek. Böylece müteşebbisler ticaret sicili memurluğuna imza beyanı için gitmek durumunda olmayacak, sadece hiçbir şekilde kamu ortak veri tabanında imza beyanı bulunmayanlar için bir defalık bu yükümlülüğü yerine getirmek gerekebilecek. Aslında, bu konuda da taslak madde metninden anlaşılacağı üzere Bakanlık yetki alarak bir genel tebliğ çıkararak bu konuyu düzenleyebilecek. Bu yetki usul ve esas düzenlemeyi de kapsadığından yazımızdaki öneride olduğu gibi hiç imza beyanı bulunmayanlar için ticaret sicili veya notere gitmek seçimlik hale getirilebilir. Hatta imkan olur ise muhtarlıklar bile bu konuda işlev görebilirler.

Sonuç

Sonuç olarak, yazımız amaca hizmet etmiş ve iş dünyasında birçok kişiyi ilgilendiren bir bürokrasi tarih sahnesinden silinmiş olacak. Zaten bizim amacımız uygulamada görebildiğiniz aksaklıkları ilgililerin dikkatine sunmak ve bunların bir an önce giderilmesi için katkı sağlamak. Yazımız bu amaca hizmet ettiği için elbette bizler de mutlu olduk. Gösterdiği hassasiyet nedeniyle başta Bakan Yardımcısı değerli kardeşim Sezai Uçarmak olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Çözümün Türk iş dünyasına hayırlı olmasını temenni ederim.

(itohaber.com sitesinde yayımlanmış olup Sn. Arıoğlu’nun özel izniyle yayınlanmaktadır.) 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor