Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
22 Mart 2021İmdat TÜRKAY
3714OKUNMA

Tevkifat ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul/Kira Gelirinin Beyanı

2020 yılı içinde elde edilen ve toplamı 2020 yılı için 2.600 TL’yi aşmayan, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecektir.

Yapılan düzenlemeyle, stopaja tabi olmayan ve tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gereken menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanı, belirli bir tutarı geçmesi koşuluna bağlanmıştır.

Beyanname vermede esas olan 2020 yılı için belirlenen 2.600 TL’lik tutar bir istisna tutarı değil, gelirin beyan edilip edilmeyeceğine yönelik tespitte dikkate alınacak bir limit olup, 2.600 TL’yi aşan bir gelir olduğunda tamamı beyan edilecektir. Beyanname verme sınırı olarak belirlenen bu tutar, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan gelirlerin her biri için ayrı ayrı uygulanmayacak olup, bu gelirlerin toplam tutarı dikkate alınacaktır.

Belli bir tutarın altında kalan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan dışı bırakan bu düzenlemeye göre; bu kapsamda olan tevkifatsız menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının diğer gelir unsurlarıyla toplanması veya diğer gelir unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesi söz konusu değildir.

193 sayılı GVK’nın 86/1-d maddesine göre, tevkifat ve istisna uygulanmasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları şöyledir;

  1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
  2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
  3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
  4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
  5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı v.b.),
  6. Her çeşit alacak faizleri,
  7. Tevkifat ve istisna uygulanmayan işyeri kira gelirleri,
  8. Diğer mal ve haklardan tevkifatsız ve istisna uygulanmayan kira gelirleri.

Örnek: Kişi 2020 yılında kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) tevkifatsız olarak 30.000 TL faiz geliri ve arkadaşından olan alacağına karşılık olarak 2.500 TL tevkifatsız alacak faizi elde etmiştir. Ayrıca, kendisine ait işyerini basit usulde vergilendirilen mükellefe kiraya vermesi karşılığında 7.500 TL tevkifatsız işyeri kira geliri elde etmiştir.

193 sayılı GVK’nın 86/1-d maddesine göre tevkifat ve istisna uygulamasına tabi olmayan menkul sermaye iratları olan 2.500 TL alacak faizi ve 30.000 TL kıyı bankacılığından elde edilen faiz geliri toplamı olan 32.500 TL ile tevkifatsız işyeri kira gelir olan 7.500 TL toplamı olan 40.000 TL, 2020 yılı için beyanname verme sınırı olan 2.600 TL’yi aşması nedeniyle tamamı beyan edilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor