Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ali YERLİ
17 Ekim 2015Ali YERLİ
1399OKUNMA

Teşvikli Yatırımlarda İndirimli Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Uygulama Kılavuzu

İndirimli vergi yatırım teşvik sisteminin en önemli mekanizmalarından birisidir. Daha önce yatırım indirimi kurumu ile sağlanan vergisel avantajlar bu defa vergi indirimi yolu ile sağlanmaktadır. Yeni sistem vergi oranlarını indirerek yatırımları teşvik etmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesi ile 2009 yılında getirilen vergi indirimi gelir ve kurumlar vergisini kapsamaktadır.

İndirimli vergiye ilişkin kanun ve teşvik kararnamelerinde temel kural ve ilkeler belli edilmiş olmakla birlikte vergi idaresince uygulamaya yol gösterecek kapsamlı bir tebliğ düzenlemesine gidilmemiştir. Beş yılı geçen bir süredir uygulama münferit olaylara ilişkin vergi idaresince verilen görüşlere göre şekillenmektedir. Vergi oranlarındaki indirimlerle yatırımların teşvik edilmesinin bir ayağında Ekonomi Bakanlığı diğer ayağında Maliye Bakanlığı vardır. Neticede uygulayıcılar iki ayrı idarenin farklı bakış açılarıyla yapmış oldukları idari düzenlemelerle karşı karşıyadırlar. Bu nedenlerle indirimli vergi uygulamasındaki kavramlar ve hesaplamalarda henüz tam bir anlayış birliğine ulaşılmış değildir.

Bu çalışmamızda indirimli vergi uygulamasında kullanılan kavramlara açıklık getirmek temel amaçtır. Uygulayıcılara referans olmak üzere hesaplamalarda kullanacakları kavramları tanımlamak ve bu kavramlar etrafındaki tartışmaları ana hatlarıyla ortaya koymak istiyoruz. Çalışmanın sistematiği bu temel amaç etrafında şekillenmiştir. Yazımızda kavramlar ve bunların kullanıldığı hesaplamalarda ortaya çıkan tereddütler üzerinde durulmuş ve yer yer öneriler dile getirilmiştir. Çalışma boyunca mümkün olduğu kadar uygulamada ortaya çıkan münferit sorunlardan çok ana işleyiş üzerinde durulsa da yer yer özel durumlara ilişkin açıklamalara girilmiştir. Bu çalışma esasen bir ön değerlendirme olup, ileride yapılacak daha kapsamlı analizlere öncülük edeceği umulmaktadır. Bu nedenle açıklamaların bir kısmı yüzeyseldir ve yeterince hukuki değerlendirme içermemektedir.

Tartışmalı konularda ortaya konulan görüşler bize aittir ve bağlayıcılığı yoktur. Uygulayıcı değerlendirmelerimizden yararlanırken vergi idaresinin farklı görüşleri olabileceğini dikkate almalıdır. Çalışmanın indirimli vergi konusunda uygulayıcılara yardımcı bir kaynak oluşturacağını ve bu konuda yeni çalışmalara yol açacağını umut ederiz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor