Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
İmdat TÜRKAY
3391OKUNMA

Süre Uzatımı Sonrasında, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’nda Yeni Başvuru Süreleri

31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatıldı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin/vatandaşların, mevcut borçlarını yapılandırarak peşin veya taksitler halinde ödeyebilmesi için 27 Ağustos 2018 tarihine kadar;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
  • e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,
  • Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,
  • Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine/malmüdürlüğüne şahsen

başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mükelleflere sağlanan imkanların genel olarak türü, başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır. Ayrıca, ayrıntılı bilgi için Gelir İdaresinin (http://www.gib.gov.tr/node/130429) adresinden bilgi edinilmesi mümkündür. 

ALACAĞIN TÜRÜBAŞVURU SÜRESİÖDEME SÜRESİ
Kesinleşmiş Alacaklar27 AĞUSTOS 201830 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar27 AĞUSTOS 201830 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
Pişmanlıkla Beyan27 AĞUSTOS 201830 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
Matrah ve Vergi Artırımı31 AĞUSTOS 201830 EYLÜL 2018 (1 EKİM 2018)
İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşların Kayda Alınması31 AĞUSTOS 2018
31 AĞUSTOS 2018
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia31 AĞUSTOS 201831 AĞUSTOS 2018
Eczanelerde Kayıt Düzeltme31 AĞUSTOS 201831 AĞUSTOS 2018
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı
31 AĞUSTOS 2018
31 AĞUSTOS 2018

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor