Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Süleyman Demir

1980’de Eskişehir’de doğmuştur. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş olup, 2013 ve 2015 yılları arasında Indiana Üniversitesi, Kelley School of Business, Indiana, muhasebe alanında master derecesi (MSA) almıştır.

2004 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, Hesap Uzmanları Kurulu tarafından açılan giriş sınavını kazanarak 2005’te Hesap Uzman Yardımcılığına, yeterlilik sınavında da başarı göstererek 2008 yılında Hesap Uzmanlığı’na atanmıştır. Başta çokuluslu şirketler olmak üzere otomotiv, maden, enerji, inşaat, turizm, finans, imalat, ilaç ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sıralamalarında yer alan büyük ölçekli mükellefler nezdinde vergi incelemeleri yürütmüştür.

2011 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı Konya Vergi Dairesi Başkanlığında Denetim Koordinasyon, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden sorumlu Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 ve 2013 yılları arasında ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Başkan Yardımcısı danışmanı ve koordinatörlüğü görevleri dolayısıyla Vergi Denetim Kurulunun kuruluş aşamasında birçok mevzuat çalışma gruplarında yer almıştır.
2013 -2016 yıllara arasında Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında görevli vergi müfettişi olarak büyük ölçekli mükellefler nezdinde incelemeler yürütmüştür.

2016 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak atanmış ve büyük ölçekli mükellefler nezdinde incelemelerin koordinasyonu ve mevzuat ve vergi incelemeleri raporlarının değerlendirilmesinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, vergi müfettişlerince düzenlenen raporların tutar veya ihtilaf yönünden değerlendirildiği Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna başkanlık etmiştir.

Kamuda görev yaptığı sürece AB, OECD, FATF, OIC ve benzeri uluslararası kuruluşların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok toplantılarına katılmıştır.2019’da istifa etmek suretiyle kamu görevinden ayrılarak Triad Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’ye kurucu ortak olarak katılmıştır.
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na sunulmuş “Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısal Analizi, Ücretlerin Vergilendirilmesi Ve Ücretler Üzerindeki Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler De Dikkate Alınarak İşsizlik Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri” konulu mesleki yeterlilik etüdü ve Vergi Dünyası dergisinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.