Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Menderes ÇETİN
25 Kasım 2021Menderes ÇETİN
2466OKUNMA

Sosyal Medyadan Kazanç Elde Edenlere Vergi İstisnası Getirildi

Son yıllarda gerek ticari hayatta gerekse özel hayatta sosyal medya kullanımı oldukça yoğun bir hal almıştır. Özellikle, ticaretin sosyal medya platformları üzerinden aktif olarak yürütülmesi hem arz hem de talep tarafında yeni davranış biçimleri ortaya çıkarmıştır. Bu durum, kısaca fenomenler/youtuberlar olarak adlandırılan ve sosyal medya platformları üzerinden elde ettikleri gelirler ile hayatlarını idame ettiren bir grubun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kişiler tarafından elde edilen kazançlar Vergi İdaresinin de dikkati çekmiş ve idarenin bu kazançları vergilendirmek üzere çeşitli denetimler yapmasına neden olmuştur.

Mali İdare, Youtube, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden gelir elde edenleri banka kayıtları üzerinden takibe almış ve bu kişilerin gelirlerini re-sen vergilendirmiştir. Bu vergilendirme işlemi öncesinde İdare, 2019 ve 2020 yıllarında verdiği muhtelif özelgelerinde sosyal medyadan elde edilen kazancın ticari kazanç kapsamında olduğunu kabul etmiş ve buna göre vergilendirme işlemini (cezalı olarak) yapmıştır.

Öte yandan ticari faaliyette bulunmak, buna uygun resmi defter tutmak, vergi beyannamesi vermek, fatura almak ve düzenlemek, bazı bildirimlerde bulunmak gibi yükümlülükler getirmektedir.

Sosyal Medya Fenomenlerine – Program Yazanlara Vergi İstisnası Getirildi

26.10.2021 tarih 31640 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlan 7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bu sosyal medyadan elde edilen bu kazançlar ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır.

7338 sayılı kanunun ikinci maddesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi eklenmiştir.

Uygulamanın usul ve esaslarının açıklanacağı (ikincil mevzuat) genel tebliğ yayımlanmamış olmakla birlikte uygulamanın ana hatları aşağıdaki gibidir.

İstisna Uygulaması Ne Zaman Başlıyor?

İstisnaya ilişkin kanun düzenlemesi 01.01.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple 2021 yılında elde edilen kazançlar istisna kapsamı dışında olacağından Yotuber’ların kapısı her an Vergi İdaresi tarafından çalınabilir.

İstisna Kapsamına hangi kazançlar girmektedir?

İstisna kapsamına;

  • Sosyal içerik üreticileri olarak tanımlanan kişilerin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettiği reklam gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler,
  • Mobil uygulama geliştiricilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarından ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi çeşitli gelirler

girmektedir.

Sosyal medya kanalıyla elde edilen telif hakkı gelirleri bu istisna kapsamında değildir.

İstisna Uygulamasında Tutar Sınırı Var mıdır?

Düzenleme kapsamında elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için bu tutar 650.000 TL olmakla birlikte düzenleme 2022 yılında yürürlüğe gireceği için 2022 yılına ilişkin vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde belirlenecek tutarın dikkate alınması gerekecektir) aşmaması gerekmektedir.

Mevcut düzenlemeye göre bu kapsamda elde edilen kazançlar ile bunun dışındaki alanlardan elde edilen kazançlar birlikte dikkate alınmayacaktır. Örneğin; bir YouTuber’ın sosyal medyadan elde ettiği gelirinin yanında kira ya da serbest meslek kazancı da olabilir. Bu gelirler ayrıca vergilendirilecek olup sosyal medya gelirlerinin istisnasını etkilemeyecektir.

Bankaların Uygulamadaki Yükümlülüğü Nedir?

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de Kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ile yükümlü olacaklardır. Bu tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmayacaktır. %15 oranı gelir vergisinin artan oranlı tarifesinden etkilenmeyecektir.

Sınırın Üzerindeki Kazançlarda Vergilendirme Nasıl Olacaktır?

Mevcut düzenlemeye göre, kanunda belirlenen sınırı aşmayan kazançlar için sadece bankalar tarafından uygulanan %15 oranında bir vergilendirme yapılacaktır. Ancak banka hesabında toplanan gelir bu tutarın üzerinde olursa gelirin tamamı için vergilendirme yapılması gerekmektedir.

Bu yönüyle düzenlemenin adaletsiz olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü 650.000 TL gelir elde eden bir fenomen (650.000 X 0,15 =) 97.500 TL vergi öderken; 650.001 TL gelir elde eden fenomen  % 40 ‘a varan oranda vergi ödemek durumunda kalmaktadır. Bu durumda 1 TL gelir artışı için yüksek tutarda vergi ödenmesi söz konusu olacaktır.

Yıllık kazancı 650.000 TL’nin altında olan fenomen ve uygulama geliştiriciler, getirilen bu düzenleme sayesinde beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma, fatura düzenleme gibi yükümlülüklerden muaf olacaklardır.

Bu Hizmetlerde KDV Uygulaması Nasıl Olacaktır?

7338 sayılı kanunun 55 ‘inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesinde de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe istinaden 193 sayılı Kanunun “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi kapsamında 1.1.2022 tarihinden itibaren söz konusu maddeye göre vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere KDV istisnası getirilmiştir.

Bu düzenlemede yer alan “vergilendirilen kazançlara” ifadesi nedeniyle;  kazanç istisnası uygulansın ya da uygulanmasın katma değer vergisi istisnasının geçerli olacağını değerlendirmekteyiz.

Şartların Sağlanmaması Durumunda Ne Olacaktır?

İstisna uygulamasından yararlanmak için ilgili düzenlemede aranan şartların sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması, bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gibi istisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Yorumlar

  • M
    Mahmut çoko
    Bankalar bu kanunlardan bi haber. 10 tane banka şubesi gezdim Diyarbakır merkezde, hiçbir banka bu yasaya uygun bir hesap acamadı. Hatta bu yasadan bir haberler. Bu uygulamayı yapan varsa bizimle de paylaşabilir mi?

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor