Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Nazlı Gaye ALPASLAN
23 Ocak 2023Nazlı Gaye ALPASLAN
180OKUNMA

SGK Denetmen raporlarının işverenlere tebliği edilmesi zorunludur

Son yıllarda SGK Denetmenleri tarafından yapılan incelemelerde düzenlenen raporlar işverenlere tebliğ edilmeyip, doğrudan doğruya SGK Müdürlüklerine yollanmaktadır. Sonuçta ilgili SGK denetmen raporları, işverene tebliğ edilmeden yüklü miktarlarda idari para cezaları işverenlere tebliğ edilmektedir.

Oysa ki, 5510 sayılı Yasa kapsamında kesilecek idari para cezalarında cezanın dayanağı mutlaka işveren mükelleflere tebliğ edilmesi gerektiği Anayasal bir zorunluluktur.

Yine uygulamada sıkça karşılaşılan bir problem de şudur;

SGK denetmenleri işverenlere çok kısa bir yazı tebliğ edip, yazıya göre işveren veya yanında çalışan işçisi denetim elemanının işyerine davet edilmektedir.

Davet yazılarında hiçbir açıklamaya yer verilmemektedir. Oysa ki, söz konusu yazılarda kısaca görüşme konusu belirtilerek, ilgili taraf bilgilendirilmelidir. Aksi takdirde incelemeye davet edilen kişi hazırlıksız olarak denetmen karşısında çıkabilecektir. Böyle bir durum da çok hoş bir durum değildir.

Gerek işveren ve gerekse ilgili personel konu hakkında bilgi sahibi değildir. Bu incelemelerde işveren veya istihdam edilen işçi yanında avukat veya mali müşavir kabul edilmemektedir. Bu durum önemli bir eksikliktir. Genel hukukta bir vekalet akdi söz konusu olup, bireyler gerek mahkemelerde ve gerekse resmi dairelerde umumi vekaletname ile temsil edilmeleri her zaman mümkündür.

Uygulamada SGK denetimlerinde karşılaşılan ve çözüm bekleyen sorunlar aşağıda olduğu gibi sıralanabilir.

 1. İfadeye çağırılan personel veya işverene konuyla ilgili tebliğ edilen yazılarda önceden somut açıklamalar yer almalıdır.
 2. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından sürdürülen vergi incelemeler olsun ve gerekse iş müfettişleri tarafından sürdürülen denetimlerde önceden işverene yapılan tebligatlarda denetim konusu açıkça bildirilmektedir. Buna göre de işveren 15 gün önceden ilgili belgelerini hazırlamak durumundadır. Keza yapılacak denetim ile ilgili bilgi, belge ve ifadeleri önceden dersine çalışarak denetmene sunma imkanı elde edebilecektir.
 3. Denetim sırasında işverenin mali müşaviri veya avukatı hazır bulundurulmalıdır. Çünkü işveren genellikle konuya hâkim olmadığı için denetmene yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunabilir. Doğal olarak bu durum gerçeği yansıtmayacaktır.
 4. Denetim sonucunda veya denetim esnasında düzenlenen tutanakların işverene veya ilgili personele bir örneği verilmemektedir. Bu durum açıkça denetim usul ve esaslarına aykırılık teşkil etmektedir. İş müfettişleri, SGK müfettişleri, Vergi müfettişleri düzenledikleri tutanak ve raporlardan bir örneği ilgili mükellefe, işverene veya ifadesi alınan kişiye vermektedirler.
 5. SGK Denetmenleri tarafından düzenlenen “denetim raporları” denetim sonucunda işverene tebliğ edilmemektedir.
 6. Özellikle hatır sigortalılığı veya sahte sigortalılıkla ilgili denetimlerde düzenlenen raporlar veya ifade tutanakları işverene veya ilgili personele tebliğ edilmemektedir. Denetim sırasında da bu tutanakların bir örneği yine ilgiliye tebliğ edilmemektedir.
 7. Sonuç olarak, SGK Denetmen raporları işverenler açısından uygulamada hak arama hallerinde gerek personel açısından ve gerekse işveren mükellefi açısından önemli sorunlara neden olmaktadır. Oysa ki söz konusu raporların 5510 sayılı Yasa ve bu yasaya bağlı yönetmeliklere göre ilgililere tebliğ edilmesi halinde mağdur olan işverenler açısından mahkemelerde hak aramada ve diğer mercilerde hak aramada önemli bir kanıt olabilecektir.
 8. Yıllarca çalışıp emekli olduktan sonra aradan 9 yıl geçip bir gün emekli maaşı aniden kesilen pek çok personel çalıştıklarını ispat etmede zorlanmaktadırlar. Mağduriyetlerinin giderilmesi için kuruma başvurup, ilgili rapor örneği talep edilmesi durumunda bu istekleri geri çevrilen pek çok mağdur emekli sorun yaşamaktadır.

Yorumlar

 • V
  Veli Özçelik
  Çok önemli, doğru ve yerinde bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ve tebrik ediyorum.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor