Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Sermaye Piyasaları Hukuku

Rusya’nın Yabancı Sermayeli Şirketleri ‘Millileştirme’ Planları: Yatırım Anlaşmazlıkları Geliyor

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu 24 Şubat 2022 günü Ukrayna’ya matuf bir askeri operasyon düzenlemiş olup; operasyon hâlihazırda devam etmekle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Kanada, Japonya ve diğer bazı Uzakdoğu ve Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya acımasız sayılabilecek şiddette ekonomik içerikli yaptırımlar başta olmak üzere çok sayıda müeyyide uygulanmaya başlanmıştır.