Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Sermaye Piyasaları Hukuku

Küçük Amerikan şirketlerinin halka açılmaları: Doğrudan halka arzlar ve tersine birleşmeler

Firmaların en geniş uygulama alanlarından birisi de, elbette halka açılmaktır. Bu yazı, ilk halka arzlar (initial public offerings/IPOs) ve doğrudan halka arzlar (direct public offerings/DPOs) ile ters birleşmeler (reverse mergers) dâhil olmak üzere çeşitli halka açılma yöntemleri (going public methods) hakkında olup; hem ters birleşmeler hem de doğrudan ve ilk halka arzlar arasındaki farklılıkları, bunların avantaj ve dezavantajlarını sorgulamaktadır.

Rusya’nın Yabancı Sermayeli Şirketleri ‘Millileştirme’ Planları: Yatırım Anlaşmazlıkları Geliyor

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu 24 Şubat 2022 günü Ukrayna’ya matuf bir askeri operasyon düzenlemiş olup; operasyon hâlihazırda devam etmekle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, Kanada, Japonya ve diğer bazı Uzakdoğu ve Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya acımasız sayılabilecek şiddette ekonomik içerikli yaptırımlar başta olmak üzere çok sayıda müeyyide uygulanmaya başlanmıştır.