Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
03 Şubat 2022Nazmi KARYAĞDI
1651OKUNMA

Sanayicilerin, ihracatçıların kafası karıştı: 2022’de kurumlar vergisi oranı yüzde kaç?

VERGİALGI’ya bu haftaki yazımı hazırlarken, Ankara’nın bozkırında sanayileşme mucizesine imza atan sanayici bir dostum telefonla aradı.

COVID19, Omicron, kur, enflasyon derken sanayici dostum mevzuya girdi:

“Üstad, 7351 sayılı Kanunun gerekçesini ve ilgili maddeyi okuyunca kafamız karıştı. Sanayiciler olarak (ihracatçılar da dahil) KV oranını 2022’de yüzde kaç olarak uygulayacağız? %19 mu %22 mi?”

“Bizim muhasebedeki çocuklar kararsız kalmışlar. Ben de sana bir sorayım dedim.”

KV oranı ÖTV oranı gibi her yıl değişir mi?

Sorunun çözümüne geçmeden önce kurumlar vergisi oranının son yıllarda başına gelenlere bir bakalım isterseniz, sevgili dostlar,

Ülkemizin vergilemede değişmez bir gerçeği vardır.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları hemen hemen her yılbaşında artar.

Hatta vergi gelirleri bütçe harcamalarına yetmez, yıl içinde bazen birkaç kez daha artırılır.

Son 5 yıl içinde kurumlar vergisi (KV) oranı da aynen ÖTV’ye benzedi.

Neredeyse her yıla ayrı bir oran.

Hatırlarsınız Ocak 2007’de uygulamaya giren kurumlar vergisi reformunun en önemli bileşeni, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için, KV oranının %30’dan %20’ye indirilmesi olmuştu.

Aradan geçen 12 yıldan sonra 2018, 2019 ve 2020 yılları için KV oranı %22’ye yükseltilerek reformun en önemli ayağı zedelendi (28.11.2017 tarihli 7061 SK).

Tam da kanunda yazılı oran (%20) yeniden devreye giriyor derken, hesap dönemi başladıktan 3,5 ay sonra, KV oranı 2021 yılı için %25’e, 2022 için %23’e yükseltildi (15.4.2021 tarihli 7316 SK).

Böylece kurumlar vergisi reformunun temel direği iyice zayıflatılmış oldu.

Birkaç hafta önce ise 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere, KV’nde 1 puanlık bir indirim getirildi (19.1.2022 tarihli 7351 SK).

Ancak indirim herkese değil sadece sanayicilere ve ihracatçılaraydı.

Sanayici ne uygulayacak?

Gelelim bu kısa hatırlatmadan sonra sorumuza, sorunumuza.

KVK’nun 32. maddesine göre kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.

Geçici 13. maddeye göre ise 32. maddedeki %20 oranı 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak.

  1. maddeye eklenen yeni fıkralara göre ise; sanayicilerin ve ihracatçıların 1.1.2022’den itibaren bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak.

Üç maddeyi birlikte değerlendirmemizde KVK’da kurumlar vergisi oranı her ne kadar %20 olarak belirlenmiş olsa da geçici 13. maddeye göre 2022 yılı KV oranı %23 olarak uygulanacak.

Buna göre yeni getirilen 1 puanlık indirim düzenlemesini dikkate aldığımızda 2022’de sanayicilere ve ihracatçılara uygulanacak olarak (%23-1=) %22 olmalı.

O zaman diyeceksiniz ki bu soru aslında bir sorun değil!

Şeytan ayrıntıda gizildir derler.

Bir de bu yeni düzenlemenin gerekçesine bir bakalım.

Geçici düzenlemeyle 2022 yılı için %23 oranı uygulanmakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ayrıca anılan Kanunun 32 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında kurumlar vergisi oranının borsaya açılma ve KOBİ birleşmeleri gibi hallerde de indirimli uygulanacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Yapılan düzenlemeyle sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının geçerli olan kurumlar vergisi oranına göre bir puan indirimli uygulanması sağlanmaktadır. Böylece %20 oranına göre bu mükelleflerin söz konusu kazançlarına oran %19 olarak uygulanacaktır.

Madde gerekçesinde 2022 ile söz giriliyor. Son cümlede ise %20 oranına göre %19 uygulanacak diye madde gerekçesi tamamlanıyor.

Kurumlar vergisi oranı 2022’de %23 olsa da kanundaki %20 oranı 1 puan indirilerek %19 olarak mı sanayicilere ve ihracatçılara uygulanacak?

Gerekçedeki ilk cümle ile son cümleyi okuduğunuzda sanayici ve ihracatçıların bu yıl kurum kazançlarının %19 oranından vergilendireceği sonucuna da ulaşılabiliyor. Zira son cümle doğrudan doğruya %19 oranı şeklinde bir belirleme yapıyor.

Kanun maddelerini okuduğumuzda başka, gerekçeyi okuduğumuzda ise başka sonuç çıkması, vergi kanunlarının ve gerekçelerinin yazımına özen gösterilmesi hususunda ciddi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

Madde gerekçesi bu şekilde olduğu sürece sanayiciler ve de ihracatçılar, haklı olarak, bu yıl %19 oranında vergilenmeleri gerektiği iddiasında bulunabileceklerdir.

Hakkaniyete uygun çözüm nedir diye soracak olursanız, gerekçe ve kanun maddesi arasındaki uyumsuzluğu gidererek, sanayici ve ihracatçılarımıza hak ettikleri desteği indirimli kurumlar vergisi oranını 2022’de %19 olarak uygulayarak vermelidir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor