Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

29 Temmuz 2013
1619OKUNMA

Sadaka vergiden istisna mıdır?

Ramazan ayının içerisinde olduğumuz bu günlerde vatandaşların manevi duygularla verdiği ya da vereceği sosyal sorumluluk kapsamında da değerlendirilebilecek sadakayı veraset ve intikal vergisi açısından değerlendireceğiz.

Sadaka Vergiden İstisnadır

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunumuza göre karşılıksız bir şekilde mal edinen şahsın bu verginin mükellefi olacağı kabul edilmiştir. Ancak “bilumum sadakalar” kanun koyucu tarafından istisna edilmiş ve vergi dışı bırakılmıştır.

Sadaka olarak istisna edilen tutar sınırsız mıdır?

Söz konusu Kanunun lafzi hükmü gereği sadaka alan kişinin buna ilişkin bir vergi ödemesine gerek yoktur.

Fakat sadaka ile ilgili kanun maddesinin devam eden bentlerinde, karşılıksız olarak el değiştiren para ya da mal miktarının vergi dışı bırakılan tutarı, her bir intikal için ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, bir limit ile (2013 yılı için 3.244 TL) sınırlandırılmıştır. Bu nedenle belirli bir sınırı aşan ya da muvazaa olduğu düşünülen işlemler için vergilendirme yaklaşımıyla da uygulamada karşılaşılabilme olasılığı olduğunu ilave edelim.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor