Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
15 Temmuz 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
9695OKUNMA

Ramazan Yardım Paketi Verilmesinin Vergisel Sonuçları

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle işletmeler çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine erzak ve gıda yardımı yapmak suretiyle katkıda bulunmaktadırlar. Peki bu katkı vergisel olarak nasıl ifade edilebilir bu yazımızda bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmaya çalışacağız. 

Çalışanlara yapılan yardım

Hizmet erbabına hizmetleri karşılığında verilen nakdi ya da ayni menfaatlerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Vergi mevzuatımızda da “Ramazan Paketi” verilmesi ile ilgili de herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından bu tür yardımların brüt tutarı (KDV dahil tutar) ücretlilerin vergi matrahlarına eklenmeli üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi kesilmelidir. Verilen ücret bir “ayni yardım” olduğundan üzerinden sosyal güvenlik primi ödenmesine gerek yoktur. 

İşletmeler de bu şekilde verdikleri erzak bedellerini kazançlarının tespitinde gider olarak gösterebilmektedirler. Ancak bu yardım paketlerinin temininde ödenen Katma Değer Vergisinin indirimi mümkün değildir.

Çalışanlar dışındakilere yapılan yardımlar

Hizmet erbabı olmayan kişilere yapılan bu tarz yardımların ise işletme ile ilgili olmaması nedeniyle gider olarak kabulü mümkün değildir. Yapılan yardım için ödenen tutar ve yüklenilen katma değer vergisinin ticari kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor