Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Yazarlar

Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

HİKMET ÖZDEMİR (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesörü)

Maraş doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Gelibolu (Kavak Köyü), Kadirli, Silifke, Göksun, Maraş ve Mersin’de (Öğretmen Okulu) tamamladı. Yüksek öğreniminde Ankara’da Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü sevk ve idare programından lisans ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans ve Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın danışmanlığında “Kalkınmada Bir Strateji Arayışı Yön Hareketi” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı; evli ve yetişkin iki çocuklu.

British Council doktora sonrası bursuyla Londra Üniversitesinde; Fulbright bursuyla Washington DC’de Georgetown Üniversitesinde, İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve Cenevre’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Arşivinde incelemelerde bulundu.

Tübitak, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Kırıkkale, Başkent, Kocaeli üniversitelerinde çalıştı ve tam zamanlı olarak Türk Tarih Kurumu’nda “1915 Krizi” üzerine incelemeler yaptı.

Ankara Üniversitesi, Harp Akademileri ve Kara Harp Okulu programlarında “Türkiye’nin Yönetim Yapısı”, “Harpte Liderlik”, “Hükümet-Ordu İlişkileri”, “Türkiye-Ermenistan Anlaşmazlığı” ve “Türkiye’nin Güvenlik Stratejileri” konularında lisansüstü dersler verdi.

Ayrıca “Cumhurbaşkanlığı Tarihi” adlı kurumsal yayınının editörlük ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Türk Parlamento Tarihi” adlı 40 ciltlik serinin (1960-2007 dönemi) koordinatörlük ve editörlük görevlerini üstlendi.

“Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri” incelemesi 2007’de, “Fahri Korutürk” biyografisi 2010’da, “Turgut Özal” biyografisi 2014’te, ulaşılabilen belgeler-yerli ve yabancı tanıklıklar ışığında yazdığı “Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk” biyografisi 2019’da “Mustafa Kemal’le Anadolu’da Yolculuk”, “100. Yılında Sakarya Savaşı”, “Atatürk’ün Liderlik Sırları” adlı incelemeleri 2021’de, “Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’ün Liderliği” ve “Salgın Hastalıklardan Ölümler” adlı incelemelerinin gözden geçirilmiş 3. basımları 2022’de, “Atatürk’ün Etik Mirası” ve “Atatürk” adlı incelemeleri 2023’te yayımlandı.