Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
01 Nisan 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
1151OKUNMA

Pişmanım! Beyannamemi Vermek İstiyorum

Bir vergilendirme dönemi daha geride kalırken vergi mükellefleri vatandaşlık ödevlerini yerine getirdiler. Yedi gelir unsurundan biri ya da bir kaçından ibaret olan ve yıllık kazançlarını gösteren beyannamelerini vergi dairelerine giderek ya da elektronik ortamda verdiler.

Beyannamelerini Süresi İçerisinde Veremeyenler 

Herhangi bir nedenle süresi içerisinde beyannamelerini vergi dairelerine veremeyen veya elektronik ortamda gönderemeyen mükelleflerin bu beyannamelerini Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde düzenlenen pişmanlık hükümlerine göre verebilme imkanları bulunmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası Kesilmeyecek

İlgili kanun maddesinde; beyanadayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere yine aynı maddede yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği belirtilmiştir.

Yararlanma Şartları

  • Daha önceden resmi makamlara ihbar edilmemiş olması
  • Hakkında incelemeye başlanılmamış olması
  • Olayın takdir komisyonuna intikal ettirilmemiş olması
  • Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde verilmesi
  • Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
  • Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi.

Elektronik ortamda beyanname vermek zorunda olanlar

Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler de pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Yukarıda açıklanan şartlara uyulması halinde bu mükelleflere de vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Ancak elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması ile ilgili Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi hükümlerinin uygulanacaktır.

Emlak Vergisi açısından uygulama

Pişmanlık ile ilgili hükümler emlak vergisi açısından uygulanmamaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor