Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
01 Nisan 2021Ahmet Metin AYSOY
2828OKUNMA

Pandemi Neden Meslek Hastalığı Sayılmalı?

Vefat eden sigortalı işçinin geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması için, vefat eden sigortalı adına en az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması veya her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. (5510 sayılı Kanun madde 32)

Genel kural bu.

Ancak, bu kuralın istisnası var.

Eğer, vefat nedeni iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanıyorsa, ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması için, vefat eden sigortalıda yukarıda belirttiğimiz prim gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları aranmaz.

İş kazasının mesleki nitelikte bulunmayan olayları da kapsamasına karşılık, meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır.

Ayrıca iş kazası ani bir hareket sonucu gerçekleşirken, meslek hastalığı zamanla ve tekrarlanan eylemler ile oluşmaktadır.

Örneğin; kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “Pnömokonyoz” ve “Antrekozis", mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikozis”, tütün işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakozis” gibi hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele işlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işlerde çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı, vb. hastalıklar da, işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen, meslek hastalıklarından sayılmaktadır. (SGK Genelge 2016/21)

Hal böyle iken, sağlık personelinin COVID-19 ile mücadele kapsamında işlerini yaparken iş yerinde COVID-19 virüsüne maruz kalmaları hayatın doğal akışına uygun olup, virüse işyerinde maruz kalmalarının kuvvetli bir karine teşkil ettiği kabul edilerek, virüse maruz kalan sağlık çalışanlarının ve vefatları halinde de bunların hak sahiplerinin meslek hastalığı sigortası hükümlerinden istifade ettirilmeleri gerekmektedir.

Ne malum sağlık çalışanı iş yeri dışında bu virüse maruz kalmadı diyerek hayatın doğal akışına aykırı bir savla işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor