Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Hasan Halil GÖNÜL
13 Ağustos 2017Hasan Halil GÖNÜL
3073OKUNMA

Özelleştirmede Son Nokta: Vergi İncelemeleri

Kamu alacaklarının özel şirketler aracılığıyla tahsilatı uygulamasını yıllar önce bırakan ABD’de özel sektöre yeni bir alan doğmak üzere: Vergi incelemeleri.

ABD Gelir İdaresi (IRS) bir süre önce bir incelemede yer alabileceklere ilişkin düzenlemesini 16.6.2017’de sona ermek üzere değiştirdi. Bundan kasıt bir inceleme sırasında gerektiği takdirde başka bir mesleki uzmanlık gerektiren durumlarda alınabilecek danışmanlığın dışında bir durum.

Yeni düzenlemeye göre sözleşme yapılan 3. bir taraf bir inceleme sırasında, IRS yetkililerinin gözetiminde olmakla birlikte, inceleme sürecine “tam katılım” sağlayabilecek. Tam katılımdan kastedilen ise “mükelleften istenen her türlü defter ve belgeler ile diğer kayıt ve bilgilerin teslim alınması, incelenmesi ve kullanılması ile mükellef ile görüşme sırasında mevcut bulunulması, yeminli iafde vermekte olan mükellefe soru sorulması” gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan bir katılım.

Dışarıdan bir kişi veya kurumun bu tam katılımının, ABD Gelir İdaresi çalışanlarının sahip olamayabileceği özel bilgi, yetenek veya beceri sunarak vergi kanunlarının uygulanmasında verimlilik sağlanması beklenmekte.

Bu husustaki ilk uygulama olarak IRS, Microsoft incelemesinde kullanılmak üzere özel bir hukuk firmasını danışman olarak incelemeye dahil etmiş bulunuyor ve bu sözleşmenin bedeli ise 2.185.500 ABD Doları. Söz konusu inceleme Microsoft’un Haziran 2004 – Haziran 2009 hesap dönemlerini kapsayan ve transfer fiyatlandırması hususlarını içeren vergi incelemesi.

Sürecin ilerlemesiyle birlikte burada kurulan ilişkinin ne derecede danışmanlık olacağı ya da ne derece vergi incelemesinin fiilen özel bir şirket tarafından yapılması anlamına geleceği ortaya çıkacak.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor