Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Haberler

16 Eylül 2012
700OKUNMA

Özel Okul ve Dersane Harcamalarında Ailelerin Vergi Yükü

Vergialgı.net internet sitesince 2010 yılı TÜİK Hanehalkı Bütçe araştırması üzerinde yapılan çalışmada özel okul ve dersane harcamalarında dolaylı vergi yükünün orta gelir grubunda kısmen daha yüksek olduğu tespit edildi. 

Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, yüksek eğitim ve diğer eğitim hizmetleri için özel okullara ve dersanelere ödenen bedeller üzerinde yapılan araştırmada en yoksul kesim toplam harcamalarının %0,76’nı bu alanda yaparken bu kesimin efektif KDV oranı %9,189 olarak gerçekleşmektedir.

Aylık geliri 1.344 TL ile 1.844 TL arasında değişen orta gelir grubu ise toplam harcamalarının %1,345’ni yaparak efektif olarak %9,633 oranında KDV ödemektedir.

Yüksek gelir grubu ise toplam harcamalarının %3,486’nı eğitime ayırırken ödediği efektif KDV oranı %8,782 olarak gerçekleşmektedir.

Özel Okul ve Dersane Harcamaları (1.1.2010-31.12.2010 arasında)
Gelir Grubu Harcama Tutarları Vergi Dahil (TL)Harcamanın Oransal dağılımı
(%)
Ödenen KDV
(TL)
Ürün grubundaki Efektif KDV oranı
(%)
1.En DüşükEğitim hizmetleri13.8060,7591.1629,189
2Eğitim hizmetleri25.1580,9672.2389,762
3Eğitim hizmetleri40.6891,3453.5859,663
4Eğitim hizmetleri75.0971,8166.4209,348
5. En YüksekEğitim hizmetleri218.9963,48617.6798,782

TÜİK araştırmasına katılan en düşük gelir grubundaki aileler yıllık 13.806 TL eğitim için para harcarken en yüksek gelir grubun da yer alan aileler 218.996 TL harcama yapmaktadırlar. Buna göre ortaya çıkan sonuç: Yüksek gelir grubu, en düşük gelir grubuna göre okul ve dersaneler için yaklaşık 16 kat daha fazla para harcamaktadır. Bu durum esas itibariyle eğitimde fırsat eşitliğinin durumu hakkında oldukça ciddi ipuçları vermektedir.

Vergi İndiriminin Orta Gelir Grubuna Etkisi

Geçmiş yıllarda yapılan değişiklikle eğitim hizmetlerinde KDV oranı %18’den %8’ düşürülmüştü. Yukarıda yer alan tabloya göre eğitimde KDV oranının düşürülmesinden en yüksek gelir grubunun parasal olarak daha fazla yararlandığı iddia edilse bile düşük KDV oranı sayesinde özellikle orta gelir grubundaki ailelerin çocuklarını özel okula gönderebilme imkanlarının arttığı sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor