Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

Gülsun ŞENER GÜMÜŞ
26 Nisan 2021Gülsun ŞENER GÜMÜŞ
817OKUNMA

OPEC: Ekonomik Büyümeyle Birlikte 2021’de Küresel Petrol Talebi Artacak

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) her ay çıkardığı “Monthly Oil Market Report” bu ayki raporu 13 Nisan 2021 tarihinde yayımlandı. Doksan iki sayfalık bu raporda ham petrol fiyat hareketleri, dünya petrol arz ve talep verileri, petrol ticaret verilerine kadar birçok konuya bu raporda yer verilmiştir. Bu yazıda pandeminin etkisiyle birlikte küresel ekonomik gelişme ve petrol talebindeki artış ele alındı.

Aşının bulunması ve mali teşviklerle birlikte ekonomik iyileşme bu yılın ikinci çeyreğinde de devam edecek

Küresel ekonomik iyileşme, daha önce görülmemiş para ve mali teşviklerle birlikte devam etmektedir. Ayrıca, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından (lock down) dolayı hanehalkı tasarruflarının artması bu yılın ikinci çeyreği için de ekonomik gelişmeye katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda AB, Latin Amerika ülkelerinde ve Hindistan’da pandeminin etkisi giderek artıyor. Bu yılki büyümenin tüm dünyaya eşit şekilde dağılmayacağı tahmin edilmekte olup Amerika’daki mali teşvikler ve Çin’deki iyileşme bu iki ülke için büyümenin artacağını gösterirken, AB’de Covid-19 ikinci dalganın ortaya çıkması büyümeyi ilk çeyrekte azalttı ancak aşının gelişmesi ve teşviklerle birlikte büyümenin ikinci çeyrekte daha iyi olacağı tahmin ediliyor. Nispeten Japan ekonomisinin de büyüme temposu ikinci çeyrekte artacağı öngörülüyor. Geçen sene dünya ekonomik büyüme verisi yüzde -3.5 iken 2021 yılı için tahmin edilen rakam yüzde 5.4 tür.

Tablo 1: Ekonomik büyüme (%), 2020-2021

OPEC: Ekonomik Büyümeyle Birlikte 2021’de Küresel Petrol Talebi Artacak

Kaynak: OPEC

Ekonomik büyümeyle birlikte petrol talebi de artıyor

Geçen sene küresel petrol talebindeki daralma ortalama 90.5 mb/d (million barrel per day- milyon varil(1)/gün) olduğu tahmin ediliyor. OECD ülkeleri için geçen sene talep edilen miktar 42.09 mb/d idi. Bu miktar tahmin edilenden daha az çıktı fakat öngörülenin üzerinde olmasının bir sebebi de OECD Amerika ve Avrupa ülkelerinin petrokimya sektöründen gelen sağlıklı taleplerdir.

2021 yılı küresel petrol talebinin geçen yıla göre 6.0 mb/d artarak 96.5 mb/d’ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu artışın sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz: Geçen aya göre daha güçlü olan ekonomik sıçrama, öncelikle OECD ülkelerinin bu yılın ikinci çeyreğindeki petrol talebi artışı, desteklenen teşvik programları ve Covid-19 önlemlerindeki daha fazla gevşeme ve aşının hızlı bir şekilde halka yayılmasıdır.

Aynı zamanda, pandemideki gelişmelerinin belirsizliği sebebiyle azalan uluslararası ve şehirlerarası uçuşlar jet yakıtındaki büyümeyi sınırlamaya devam edecek. Bölgelere göre baktığımızda, ulaşım yakıtı talebi tekrardan canlandığında, OECD Amerika ülkelerinin petrol talebindeki büyümede ana katkı sağlayıcısı olacağı tahmin ediliyor. OECD haricindeki ülkelerde büyümenin Çin ve Hindistan’da yoğunlaşmasıyla birlikte, petrokimya hammaddelerinin yanısıra, ulaşım ve endüstri yakıtları talebin gelişmesinde itici güçler olacağı tahmin ediliyor.

Tablo 2: Dünya Petrol Talebi (mb/d), 2021

OPEC: Ekonomik Büyümeyle Birlikte 2021’de Küresel Petrol Talebi Artacak
Kaynak: OPEC

Son olarak, iş piyasasındaki gelişmeler, pandeminin talep üzerindeki yapısal etkisi, yeni enerji politikaları ve büyük ölçekli mali ve parasal teşvik önlemlerinin geçerliliği bunlar petrol talebini kısa zamanda daha da etkileyecek olan faktörlerdir. Covid-19 gelişmelerine ve sürü bağışıklık hedefine ulaşma temposuna bağlı olarak bu sene boyunca risk hep yüksek kalacaktır.

Bir petrol varili yaklaşık 159 litreye denk gelmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor