Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ozan BARDAKÇI
23 Şubat 2022Ozan BARDAKÇI
1403OKUNMA

Ne Olacak Bu Doktor Emeklilerinin Hali?

Doktor, hekim, tabip, pratisyen, uzman diye sıralanır gider. Hepsi farklı farklı yerde kullanılır. Mevzuat da pek emin değildir doktorlara ne diyeceğine. Her mevzuatta farklı bir ismine yer verir hatta aynı mevzuatta bile mesleğin adına karar verilemez. Ama doktor ifadesi de kullanılmaz hiçbir yerde.

Doktorların özlük hakları sıkça gündeme gelir. Sağlık hizmeti hayati önem taşıyor en nihayetince ancak yapılan düzenlemeler de her doktor için geçerli olmayabilir.

Doktorların ve diş hekimlerinin ek göstergeleri 3.600’dür. belli bir alanda uzman olarak görev yapsalar da ek göstergeleri değişmez.

Ocak-Haziran 2022 arasında 3.600 ek göstergeli, 30 yıl hizmeti olan bir kamu görevlisinin emekli aylığı yaklaşık 6.600 TL. Doktor emeklilerinin aylıkları da bu şekilde olacaktı ancak 2018 yılında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklendi. Madde 2019 başında yürürlüğe girdi.

Maddeye göre tabip ve diş tabibi emeklileri eğer makam tazminatı almıyorlarsa ve emekli olduktan sonra herhangi bir yerde çalışmıyorlarsa maaşlarına ilave aylık 13.000 gösterge (3.060,78TL) alıyorlar. Şayet bu kişiler uzman tabip/diş tabibi kadrolarında ise ilave aylık 17.000 gösterge (4.002,56TL) oluyor.

Buraya kadar her şey normal görünüyor. Tabip ve uzman tabiplere emekli aylığının üzerine ilva bir ödeme yapılıyor. Bunun için iki olumsuz şart var. İlki sosyal güvenlik destek primi dahil çalışmıyor olmak. İkincisi ise makam tazminatı almamak.

Emekli olduktan sonra çalışanlara ilave ödeme verilmiyor. Çünkü ek gelir elde ediyorlar. Makam tazminatı alanların ise ayrıca görev ya da temsil tazminatları oluyor.

Makam tazminatını sağlık personeli içinde, sağlık il müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları gibi aslında tabip kökenli kişiler alıyor. Bu kadrolarda bulunanlara ilave ödeme verilmiyor. Bu kişiler yönetici oldukları için zaten tazminat alıyor.

Tabip kökenli olup il müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olanların ek göstergeleri diğer tabiplerle aynı; 3.600. Fakat bu kişilerin makam ve görev tazminatları birbirinden farklı. 

MAKAMEk göstergeMakam Taz.Görev. Taz.İlave Gösterge
İl Müd. (İst/Ank/İzm)3.6003.0009.00012.000
İl Müd. (B.Ş.B.)3.6001.5007.5009.000
İl Müd. (Diğer İller)3.6001.0007.0008.000
Bakanlık Dai. Başk.3.6002.0008.00010.000
Bakanlık Müstakil Dai. Başk.3.6003.0009.00012.000
Genel Müd. Yard.3.6003.0009.00012.000
Pratisyen Tabip/Diş Tabibi3.600  13.000
Uzman Tabip/Diş Tabibi3.600  17.000

Tablodan anlaşılacağı üzere doktorlara ilave ödeme verilirken, doktor kökenli yöneticilerin makam tazminatları bu ödemelerin gerisinde kalıyor. 

Tabi bu ödemeler sadece memur emeklisi olan doktorlara yapılıyor. SSK ve Bağ-Kurdan emekli olan doktorlar bu ödemelerden yararlanamıyor.

Memur emeklisi doktorlardan da yalnızca Ekim 2008 öncesi memuriyeti olup 5434 sayılı Kanuna tabi olanlara bu ödemeler yapılıyor.

İnsan ister istemez “ne olacak bu doktor emeklilerinin hali?” diye soruyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor